Hyppää sisältöön

Opiskelijoiden tukimuutokset hämmentävät: kokosimme kymmenen kysymystä ja vastausta

Voivatko samassa asunnossa asuvat sisarukset saada kumpikin omaa asumistukea? Miksi Kelan mielestä avoparilla on yhteiset rahat?

Opiskelijoiden asumisen tuet muuttuvat merkittävästi, kun opiskelijat siirtyvät elokuun alussa yleisen asumistuen piiriin. Kuva: Edit Lindblad / Yle

Elokuun alusta voimaan tulleet muutokset opinto- ja asumistuissa ovat herättäneet opiskelijoissa ristiriitaisia tunteita. Jotkut ovat joutuneet käymään hakemusrumban läpi useaan kertaan, ennen kuin kaikki kiemurat ovat selvinneet.

Tuen hakeminen koskee jokaista uutta ja vanhaa opiskelijaa, sillä myöntöperusteiden muutoksen takia kaikki hakevat tukea uudestaan.

Kokosimme tukihakemuksissa eniten päänvaivaa aiheuttaneet tilanteet yhteen. Kysymyksiin vastaa Kelan etuuspalvelujen lakimies Mikko Horko.

1. Miksi yksin asuvia suositaan?

Kelan suunnittelun asiantuntija Mikko Horkon mukaan yksin asuvan tukeminen ei ollut lähtökohta, vaan seuraus siitä, kun opiskelijat tuotiin olemassa olevaan järjestelmään.

– Muutoksen taustalla oli halu tuoda opiskelijat samalle viivalle muiden pienituloisten kanssa.

Horkon mukaan aikaisemmin asumislisä oli yhdelle hakijalle maksimissaan hieman yli 200 euroa. Yleinen asumistuki sen sijaan on enimmillään yhdelle hakijalle jopa kaksinkertainen vanhaan järjestelmään nähden.

2. Veljekset asuvat yhteisessä vuokra-asunnossa. Vaikuttavatko työssä käyvän tulot vain opiskelevan veljen asumistukeen?

Eivät – jos, heillä on asuntoon omat vuokrasopimukset tai toinen on toisen alivuokralainen. Veljekset voivat kuulua eri ruokakuntiin, eikä siten toisen työssäkäynti vaikuta toisen tukiin.

3. Saako isovanhemman luona asuva opiskelija asumistukea?

Ei voi saada omaa asumistukea, koska hän on samaa ruokakuntaa isovanhemman kanssa. Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina avio- ja avopuolisoiden lisäksi lähisukulaiset, joita ovat lapsi, vanhempi ja isovanhempi. Lain mukaan "keskenään suoraan etenevä tai takeneva sukupolvi" ovat lähisukulaisia.

Jos isovanhempi on pienituloinen, ruokakunta voi saada yhteistä asumistukea.

4. Jos asunnon jakaa yhden tai useamman muun kanssa, miten vuokrasopimus pitää laatia?

– Kela ei voi neuvoa, miten sopimus pitää tehdä, mutta otamme kantaa, mikä vaikutus milläkin sopimuksella tukeen on, Horko sanoo.

Erillinen tuki on mahdollinen, kun kämppiksillä on kummallakin oma vuokrasopimus tai toinen on päävuokralainen ja toinen alivuokralainen. Vuokrasopimuksessa tulee olla määriteltynä tarkkaan, millainen osa asunnosta on vuokralaisen hallinnassa.

– Tärkeintä on, ettei sopimuksessa ole yhteisvastuu-lauseita, kuten jos toinen jättää vuokran maksamatta, vuokranantaja voi periä koko vuokran toiselta. Tällainen ehto ja järjestely yhdistää samaan ruokakuntaan.

Horkon mukaan päävuokralaiseksi ryhtymistä ei tarvitse pelätä: alivuokralaisen maksamaa vuokraa ei katsota päävuokralaisen saamaksi vuokratuloksi.

Jos esimerkiksi asunnon vuokra on 800 euroa ja alivuokralainen maksaa 300 euroa, päävuokralaisen vuokran suuruudeksi lasketaan 500 euroa.

5. Miksi avoliitossa asuvilla työssä käyvän tulot vaikuttavat päätoimisen opiskelijan tukipottiin?

Asumistuen muutoksessa pariskunnista eniten tukea menettävät ne, joista toinen opiskelee ja toinen käy töissä: työssä kävijän tulot vaikuttavat opiskelijan tukipottiin.

Horkon mukaan taustalla on sosiaaliturva, jossa on haluttu asettaa avio- ja avoliitto samaan asemaan. Jos pariskunta asuu Helsingissä ja yhteenlasketut, asumistuessa huomioon otettavat bruttotulot ylittävät kuukaudessa 2500 euroa, opiskeleva puoliso ei saa enää asumistukea. Tässä ei ole otettu huomioon ansiotulovähennystä, joka tarkoittaa sitä, että jokaisen ruokakunnan jäsenen palkkatuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa, kun tuloja arvioidaan asumistukea varten.

Horkon mukaan avoliitto on varsinkin nuorille "käsityskysymys": se tarkoittaa heille yhdessä asumista, mutta ei yhteisiä rahoja – toisin kuin Kela asian näkee.

Asumistuesta annetun lain mukaan asumismenoihin on kumpikin puoliso velvollinen osallistumaan, eikä se oleta, että työssä käyvällä puolisolla olisi täydellinen elatusvelvollisuus.

6. Miten Kela selvittää kahden yhdessä asuvan ihmisen suhteen laadun?

Horkon mukaan ratkaisu tehdään hakijan oman ilmoituksen ja virallisten dokumenttien pohjalta.

Erityisesti parisuhteen laatua Kelassa tutkaillaan, kun asunnossa on kaksi asukasta.

– Jos asukkaita on enemmän kuin kaksi, silloin ei pohdita, onko kakkoshuoneen asukas kutoshuoneen avopuoliso, vaan mennään sopimussuhteen mukaan.

Kelan ratkaisuun vaikuttaa esimerkiksi asunnon koko: kämppäkavereilla pitää olla mahdollisuus yksityisyyteen eli yleensä se tarkoittaa omaa huonetta.

– Jos kaksi ihmistä asuu 24-neliöisessä yksiössä, kämppäkaveruus ei ole kovin uskottavaa.

Vaikutusta on asumisjärjestelyjen lisäksi -historialla: ovatko henkilöt asuneet aikaisemmin yhdessä?

– Jos on saman ihmisen kanssa muuttanut yhdessä useita kertoa ympäri Suomea, väite kämppäkaveruudesta ei ole kovin uskottava.

Horkon mukaan mikään yksittäinen asia ei silti ratkaise, eikä Kela voi antaa listaa asioista, joiden täytyy toteutua kämppäkaveruudessa.

Horkon mukaan on hakijan asia, mitä hän haluaa kertoa asumisjärjestelyn syistä.

– Joku on joskus sanonut, että käykää katsomassa hänen Tinder-profiiliaan, mutta emme me lähde sellaisia selvittämään.

7. Saako omaan asuntoon asumistukea?

Kyllä, tukea voi saada omistusasuntoon, asumisoikeusasuntoon tai osaomistusasuntoon.

Tukeen vaikuttavat aikuisten ja lasten lukumäärä, asunnon sijaintikunta sekä bruttokuukausitulojen yhteismäärä. Omistusasuntona pidetään osakehuoneistoa tai omakotitaloa, josta ruokakunta omistaa vähintään 50 prosenttia – lainan määrä ei päätökseen vaikuta. Asunto voi olla vaikka kokonaan velaksi ostettu.

Tuessa otetaan huomioon vastike ja 73 prosenttia lainan koroista.

– Sataprosenttisesti korkoja ei oteta huomioon, koska niitä kompensoidaan osittain verovähennyksissäkin.

Horko korostaa, että tuen saajista vain pieni osa asuu omistusasunnossa: yli 95 prosenttia on vuokra-asuntojen tukea.

8. Saako vanhempien omistamaan asuntoon asumistukea?

Kyllä, koska tuen kannalta ei ole merkitystä, kuka asunnon omistaa.

Horkon mukaan jonkinlaista kritiikkiä on kuulunut siitä, suosiiko järjestelmä hyvin toimeentulevia.

– Jos asunnosta perii kovan vuokran, siitä tulee verotettavaa tuloa, ja sitä kautta valtiokin siitä hyötyy.

Horkon mukaan tukea maksetaan vuokrasopimuksen perusteella, eikä vuokranmaksusta vaadita kuitteja.

– Sitä, maksaako lapsi tosiasiassa vuokraa vanhemmilleen, ei voida tutkia. Mikään järjestelmä ei ole niin aukoton, että kaikkeen voisi puuttua.

9. Saako autopaikka-, pesutupa- tai nettiliittymämaksuihin asumistukea?

Ei, koska Kela tukee vain perusvuokraa. Jos vuokra-asunnossa vesimaksu ei sisälly vuokraan, siitä hyväksytään yhtä asukasta kohden tukeen hyväksytään 18 euroa kuukaudessa.

Esimerkiksi autopaikan osalta ajatus on, ettei ole Kelan tehtävä tukea auton ylläpitämistä.

Täysin ilmaista yleinen asumistuki ei asumisesta tee. Tukeen vaikuttaa muun muassa, missä neljästä kuntaryhmästä asuu.

Esimerkiksi Helsingissä yhden hakijan enimmäisvuokraksi hyväksytään 508 euroa. Siitä maksetaan enintään 80 prosenttia yleistä asumistukea eli 406,40 euroa.

Jyväskylässä enimmäisvuokraksi katsotaan 390 euroa ja suurimmillaan asumistuki on 312 euroa.

10. Kuinka usein tukihakemuksessa yritetään huijata?

– En lähtisi syyllistämään ketään, mutta käsitykseni on, ettei ainakaan suurta vääryyttä yritetä tehdä, Horko sanoo.

Kela saa satojatuhansia tukihakemuksia vuosittain. Horkon mukaan siitä huolimatta vain pienessä osassa ratkaisu on sellainen, joka menee esimerkiksi avioliittotulkinnan osalta vastoin hakijan toiveita.

– Hakijalla on mahdollisuus hakea muutosta päätökseen, mutta aika harvoin se on valitusprosessissa muuttunut.

Katso Kelan sivuilla olevasta asumistukilaskurista (siirryt toiseen palveluun) oman asumistukesi määrä.

Korjaus: Jutussa kerrottiin aikaisemmin, että lainan koroista otettaisiin asumistuessa huomioon 76 prosenttia. Oikea määrä on 73 prosenttia.

.
.