Naista neljä vuotta vankina pitäneen tuomio aleni korkeimmassa oikeudessa – Syynä miehen aiempi tuomio Ruotsissa

Hovioikeus oli tuominnut miehen muun muassa törkeästä ihmiskaupasta viiden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen.

ihmiskauppa
Korkein oikeus.
Sasha Silvala / Yle

Korkein oikeus (KKO) on tehnyt ratkaisunsa niin sanotussa Pirkanmaan ihmiskauppajutussa. Se on alentanut vastaajana olleen miehen muun muassa törkeästä ihmiskaupasta saamaa viiden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta kahdella vuodella.

Syynä on se, ettei hovioikeus ollut rangaistusta määrätessään ottanut huomioon miehen aiemmin Ruotsissa saamaa tuomiota.

Mies oli tuomittu Ruotsissa aiemmin tehdyistä rikoksista yhteensä neljän vuoden vankeusrangaistukseen. Lain mukaan aikaisempi rangaistus voi olla uutta rangaistusta alentava seikka, jos kaikki rikokset olisi ajallisesti voitu käsitellä samassa oikeudenkäynnissä ja niistä olisi siten voitu tuomita yhteinen rangaistus. Myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tuomitut vankeusrangaistukset on otettava huomioon.

Uhri synnytti miehelle vankeudessa kolme lasta

KKO:n mukaan hovioikeuden tuomitsema vankeusrangaistus ei olisi ollut liian ankara, jollei miehen Ruotsista saamaa tuomiota olisi ollut taustalla. Miehen Ruotsissa ja Suomessa tekemät rikokset osoittivat KKO:n mielestä sellaista vakavaa piittaamattomuutta, että rangaistuksen alentamisen oli perusteltua olla jonkin verran tavanomaista vähäisempää.

Mies ja hänen tyttärensä pitivät ihmiskaupan uhria vallassaan. Kaksikko huijasi nuoren naisen suhteeseen isän kanssa ja häntä pidettiin vangittuna yli neljä vuotta. Uhri synnytti miehelle kolme lasta. Vangittua alistettiin, pahoinpideltiin ja uhkailtiin koko vankeusajan eikä hän saanut pitää yhteyttä sukulaisiinsa tai ystäviinsä.