Alakoululaisten mielenterveysongelmia jää huomaamatta kouluterveydenhuollossa

Selvityksen mukaan myös hoitoon pääsyssä on puutteita.

Kotimaa
Lapsi lääkärissä.
Ilkka Klemola / Yle

Lasten mielenterveysongelmia jää huomaamatta kouluterveydenhoitajien terveystarkastuksissa. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tuoreesta selvityksestä myös selviää, että kouluterveydenhoitajat kokevat, että lapset eivät saa riittävästi tukea.

Kouluterveydenhoitajilla ei ole riittävästi aikaa paneutua lasten ongelmiin. Milelenterveysongelmiin voidaan selvityksen mukaan puuttua paremmin, kun tarpeita käydään läpi hoitajien ja lääkärien toteuttamissa laajoissa tarkastuksissa.

Lapset ohjataan mielenterveysongelmissa tarvittaessa koulun ulkopuoliseen hoitoon. Tältä osin hoitoon pääsyssä ja tiedonkulussa on selvityksen mukaan puutteita.

Selvityksen aineisto perustuu kouluterveydenhuollon ammattilaisten haastatteluihin ja internetkyselyyn. Siinä käytiin läpi lähinnä alakouluikäisten palveluita.

Siihen osallistui 74 haastateltavaa. Lisäksi kyselyyn vastasi 276 ammattilaista.