Kärsijinä haja-asutusalueen ihmiset, työttömät ja eläkeläiset – Yhä harvempi saa Kelasta apua sairaanhoidon matkakustannuksiin

Omavastuuosuuden nostolla saavutettiin 23 miljoonan euron säästöt.

Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Kela korvaa entistä harvemmin sairaanhoidon matkoja.

Kelan korvaamien, omavastuuosuuden ylittävien potilasmatkojen määrä väheni vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 700 000 matkalla. Määrä on noin 17 prosenttia kaikista viime vuonna Kelan korvaamista matkoista.

Erityisen paljon romahti omalla autolla tehtyjen matkojen määrä – noin 280 000 matkaa.

Kelan vastaavan suunnittelijan Anne Gissin mukaan omavastuuosuuden nosto selittää korvattujen matkojen määrän vähenemistä. Kelan omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta nousi vuoden 2016 alusta lähtien 16 eurosta 25 euroon.

– Näin suuri muutos, mitä nyt tapahtui vuoden 2016 alussa, on erittäin merkittävä. Tosin matkakatto ei noussut samassa suhteessa, mikä on hyvä asia.

Matkakatto on summa, jonka jälkeen potilaan ei tarvitse enää maksaa kuljetusten omavastuuosuutta. Se on nyt 300 euroa vuodessa. Vielä vuonna 2015 katto oli 272 euroa.

Gissin mukaan matkakaton nosto kirpaisee ennen kaikkea tiettyjä väestöryhmiä.

– Väestömäärään suhteutettuna nämä ovat ennen kaikkea haja-asutusalueen ihmisiä, työttömiä ja eläkeläisiä, joille matkakorvauksia maksetaan, sanoo Giss.

Omavastuuosuuden noston taustalla ovat valtiontalouden säästöt. Vuonna 2015 Kelan korvaamista sosiaali- ja terveydenhuollon matkoista koitui kustannuksia 293 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 vastaava summa oli 270 miljoonaa euroa.

Kela korvasi vuonna 2016 yhteensä 4,2 miljoonaa matkaa, jotka tehtiin esimerkiksi taksilla, ambulanssilla, omalla autolla, junalla tai helikopterilla.