1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vuokra-asunnot

Vuokranantaja vaatii yhä useammin takaajan vuokralaiselta – Aina takaajalle ei ole selvää, mihin on suostunut

Takuuvuokran ja henkilötakauksen rinnalla on myös vuokrasuhteita, joissa vaaditaan molemmat vakuuden muodot.

Vuokra pohdituttaa asunnontarvitsijaa. Kuva: Jarmo Stenmark / Lehtikuva

Henkilötakaajien käyttö rahavakuuden eli kansankielisesti takuuvuokran sijasta on yleistynyt vuokra-asuntojen markkinoilla.

– Varmasti henkilötakaajia on vuokra-asunnossa käytetty aina, mutta olen törmännyt siihen entistä useammin nyt parin viime vuoden aikana, kertoo Vuokralaiset ry:n järjestö- ja koulutuspäällikkö Pia Lohikoski.

Henkilötakaus tulee yleensä kysymykseen, jos vuokralaisella ei ole varaa maksaa takuuvuokraa. Näin on usein esimerkiksi silloin, kun nuori muuttaa ensimmäistä kertaa omilleen ja vanhemmat ryhtyvät vuokra-asunnon takaajiksi.

– Lähinnä henkilötakausta ehdotetaan nuorille aikuisille. En ole törmännyt siihen, että vanhemmilta vuokralaisilta olisi pyydetty henkilötakausta.

Vuokranantaja vaatii usein vakuuksia siltä varalta, että vuokralainen ei huolehdi vuokranmaksusta tai vuokralainen aiheuttaa vahinkoa asunnolle. Henkilötakauksessa takuuvuokraa ei peritä, mutta sen sijaan vuokralaisen vuokranmaksun laiminlyönti ja mahdolliset vahingot voidaan periä henkilötakaajalta.

Lohikosken mukaan henkilötakaajalle ei aina ole ihan selvää, mihin hän on suostunut.

– Enenevissä määrin tulee kysymyksiä, että olen laittanut nimeni tällaiseen sopimukseen ja laskua pukkaa, mitä teen.

Rahavakuuden ja henkilötakauksen rinnalla on myös vuokrasuhteita, joissa on molemmat vakuuden muodot käytössä. Yhdistelmä voi olla esimerkiksi sellainen, että yhden kuukauden vakuus annetaan rahana eli takuuvuokrana ja kahden kuukauden vuokraa vastaava vakuus henkilötakauksena.

Takaajan vastuuta pohdittu myös oikeudessa

Lohikosken mukaan henkilötakaukseen liittyvät ongelmat ovat samantyyppisiä kuin silloin, kun vuokravakuus on maksettu rahana.

– Siitä väännetään paljon, että onko vuokranantajalla oikeus jättää vakuus palauttamatta. Jos on kyse henkilötakauksesta ja vuokranantaja ilmoittaa, että haluaisi korvausta, niin hyvin usein meille tulevissa kysymyksissä on epäselvyyttä siitä, että mikä asunnon kunnossa synnyttää korvausvelvollisuuden.

Lohikoski kuitenkin huomauttaa, että henkilötakaus ei ole lähtökohtaisesti rahavakuutta huonompi vakuuden muoto.

– Se riippuu siitä, miten sitä käytetään. Pitää muistaa, että henkilötakausta koskee sama lainsäädäntö kuin rahavakuutta eli vuokranantaja voi periä henkilötakaajalta korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaavan summan.

Takaajan vastuun rajoittuminen kolmen kuukauden vuokraa vastaavaan summaan on vallitseva laintulkinta, mutta asia ei ole niin yksiselitteinen, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

– Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta määrittelee kyllä vuokrasuhdetta, mutta takauslaki määrittelee takaussuhdetta. Kysymys kuuluu, pystyykö toinen laki rajoittamaan sellaista oikeussuhdetta, johon se ei edes liity.

Asiasta on riidelty hovioikeutta myöten. Kaksi henkilötakaajan vastuuta koskevaa asiaa on parhaillaan menossa korkeimman oikeuden käsittelyyn, mikä on Koro-Kanervan mukaan merkittävä juttu.

– Vuokrausta koskevia juttuja käsitellään harvoin korkeimmassa oikeudessa. Tällä on monella tapaa iso yhteiskunnallinen merkitys. Jos KKO katsoo, että henkilötakaus ei rajoitu kolmen kuukauden vuokraa vastaavaan summaan, se on iso juttu ja vuokranantajien kannalta tosi iso parannus tilanteeseen.

Yleistyykö henkilötakaus entisestään vuokramarkkinoilla?

Vuokralaiset ry:n Lohikoskella ei ole antaa yksiselitteistä vastausta siihen, miksi henkilötakaus on lisääntynyt vuokramarkkinoilla.

– Vuokra-asuntojen määrä on monilla isommilla paikkakunnilla liian vähäinen ja se mahdollistaa vuokranantajalle tilanteen, jossa voidaan pelata enemmän varman päälle.

Lohikosken mukaan on vaikeaa arvioida, yleistyvätkö henkilötakaukset vuokrasuhteissa yhä enemmän.

– Se riippuu varmaan koko vuokramarkkinoiden kehityksestä. Luulen, että jos henkilötakausta käytetään siitä syystä, että takuuvuokraa ei pystytä itse maksamaan, niin henkilötakauksen käyttö vuokrasuhteissa rinnastuisi ihmisten yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Sen kehitystä on aika vaikea lähteä arvaamaan.

– Kannattaa muistaa, että jos vuokralaisella on oikeus toimeentulotukeen, voi hänellä olla oikeus hakea vuokravakuuteen maksusitoumusta Kelalta, jolloin henkilötakausta ei tarvita.

Suomen Vuokranantajillakaan ei ole varmuutta erilaisten vakuuksien tulevaisuudesta.

– Jotkut isot institutionaaliset vuokranantajat ovat lähteneet sille linjalle, että he ovat laskeneet vakuustasoa. Jos se vaikuttaa markkinaan, voidaan mennä jopa siihen suuntaan, että ei ole enää maan tapa vaatia vakuuksia, sanoo toiminnanjohtaja Koro-Kanerva ja jatkaa.

– Toisaalta vapaarahoitteisesta markkinasta kaksi kolmasosaa on yksityishenkilöiden vuokraamia asuntoja ja he pystyvät kyllä omilla toimillaan vaikuttamaan siihen, miten toimintatavat kehittyvät. Yksityiselle henkilövuokranantajalle vakuus on yksi tärkeimmistä turvamekanismeista.

Henkilötakaajan muistilista

Jos lähtee henkilötakaajaksi vuokra-asuntoon, kannattaa muistaa ainakin seuraavat asiat:

  • Takauksesta sovitaan aina kirjallisesti.
  • Sopimukseen kannattaa kirjata se, että vuokranantaja kääntyy aina ensisijaisesti vuokralaisen puoleen ja vasta sen jälkeen takaajan.
  • Sovitaan se, mitä velvoitteita takaajalla on. Liittyykö takausvastuu pelkkään vuokranmaksuun vai liittyykö se myös asunnon kuntoon.
  • Mikäli takausvastuu kuuluu myös asunnon kuntoon, kannattaa takaajan olla mukana alkukatselmuksessa, jossa asunnon kunto katsotaan ja dokumentoidaan.
  • Takaussopimukseen on hyvä kirjata se, mikä takaussumma voi euromääräisesti olla.
  • Takaajan kannattaa varmistua siitä, että vuokralaisella on kotivakuutus.
  • Takaussopimukseen voi kirjata myös keston, eli kuinka pitkään henkilötakaus on voimassa.
  • Kaikista tärkeintä takausasioissa on se, että lukee tarkasti läpi kaikki ne paperi, joihin laittaa nimensä.

Lähde: Vuokralaiset ry