71 hakijaa jäi ilman opiskelupaikkaa – lautakunta tyrmäsi oikaisupyynnöt Joensuun opettajankoulutuksen virheestä

Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Itä-Suomen yliopisto
Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen.
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Matti Tolvanen on rikos- ja prosessioikeuden professori. Riikka Heikkilä / Yle

Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunta on päättänyt keskiviikkona pidetyssä kokouksessaan hylätä Itä-Suomen yliopiston luokanopettajakoulutuksen sisäänottoprosessissa tapahtuneen virheen vuoksi tehdyt oikaisupyynnöt.

Lautakunnan päätöksen mukaan opiskelijavalinnoista päättäminen kuuluu dekaanin toimivaltaan, jonka puitteissa dekaani on antanut päätöksen opiskelijavalinta-asiassa. Päätös on ollut lautakunnan mukaan virheetön.

Lautakunta pitää ongelmana sitä, että opiskelija saa tiedon valinnan tuloksesta vielä muuttuvien rekisterimerkintöjen perusteella.

Matti Tolvanen

Tästä syystä hallintolain mukainen asiavirheen tai kirjoitusvirheen korjaaminen ei voi tulla asiassa kyseeseen, todetaan Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

– Muut toimenpiteet kuten esimerkiksi varasijojen laskeminen tai tulosten tekninen tallentaminen Opintopolku.fi-palveluun ovat päätöksen täytäntöönpanoa, mikä ei sinänsä voi olla muutoksenhaun kohteena, sanoo muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Matti Tolvanen tiedotteessa.

Opiskelijavalintaa sääntelee opiskelijavalintarekisterilaki, jonka 2. pykälän mukaan opiskelijavalintarekisteriä käytetään muun muassa opiskelijavalinnoista tiedottamiseen. Opintopolku-järjestelmässä oleva tieto perustuu rekisterimerkintään, jonka perusteella puolestaan on tapahtunut tiedoksianto hakijalle.

Tämän nojalla muutoksenhakulautakunta katsoi, että Opintopolun lähettämät ilmoitukset ovat olleet dekaanin päätöksen täytäntöönpanoa eivät yksittäisiä hakijakohtaisia päätöksiä opiskelijavalinta-asiassa. Tiedoksiannossa on tapahtunut virhe, joka on asianmukaisesti yliopiston taholta korjattu.

– Lautakunta pitää ongelmana sitä, että opiskelija saa tiedon valinnan tuloksesta vielä muuttuvien rekisterimerkintöjen perusteella. Tämä käytäntö on huono, Tolvanen toteaa tiedotteessa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus seuraava mahdollisuus

Varasijavalinnat jouduttiin laskemaan manuaalisesti.

Uudelleen laskettaessa Itä-Suomen yliopistossa tapahtui virhe, jonka takia hakukohteen soveltuvuuskoejonon aloituspaikkamäärä nousi valintaperusteiden mukaisesta 32 paikasta 103 paikkaan. Näin ollen 71 hakijaa jäi ilman luvattua paikkaa.

Muutoksenhakulautakuntaan valitti 31 ihmistä. Yksi valittajista oli joensuulainen Jasmin Ryynänen. Asianosaiset voivat halutessaan valittaa asiasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

OTSIKKOA täsmennetty 31.8.2017 kello 7:06