Tutkimus: Arabiankielinen nimi aiheuttaa syrjintää vuokra-asuntomarkkinoilla

Åbo Akademin tutkimuksessa vain joka kuudes arabiankielisen miehen nimellä allekirjoitettu sähköpostiviesti poiki vastauksen vuokranantajilta.

syrjintä
Asunnon pohjapiirros.
Yle

Henkilöitä, joilla on arabiankielinen nimi, syrjitään suomalaisilla vuokra-asuntomarkkinoilla. Näin selviää Åbo Akademin tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan erityisesti miehille, joilla on arabiankielinen nimi, vastattiin selvästi muita harvemmin, kun he ottivat yhteyttä vuokranantajiin.

Arabiankielisen miehen nimellä allekirjoitetuista kyselyistä vain noin joka kuudes sai vastauksen (siirryt toiseen palveluun). Esimerkiksi suomalaisella naisen nimellä allekirjoitetuista kyselyistä lähes puolet sai vastauksen. Vuokranantajan sukupuoli ei vaikuttanut tuloksiin.

Esimerkiksi romanien kokemasta syrjinnästä asuntomarkkinoilla on kirjoitettu jo aiemmin.

Annamaria Öblom

Tutkimuksessa lähetettiin 1 459 kyselyä ilmoitetuista vapaista vuokra-asunnoista eri puolilla Suomea.

Saadut vastaukset jaettiin tutkimuksessa kuuteen ryhmään: naisiin ja miehiin, joilla on arabian-, suomen- tai ruotsinkielinen nimi.

Vuoden 2016 aikana sähköpostilla lähetetyt kyselyt allekirjoitettiin kuudella eri nimellä: Juuso Laine, Anu Koskinen, Erik Johansson, Elisabeth Andersson, Ali Hussein ja Mirian Al-Zahavi.

Vertailun mukaan miehet, joilla on arabiankielinen nimi, saivat vähemmän vastauksia kuin mikään muu ryhmä. Muiden ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja.

Tutkimus ensimmäinen laatuaan Suomessa

Åbo Akademin tutkimuksen on toteuttanut psykologian maisteri Annamaria Öblom. Hän kertoo Yle Åbolandille, että vastaavanlaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty Suomen yksityisillä asuntomarkkinoilla.

– Esimerkiksi romanien kokemasta syrjinnästä asuntomarkkinoilla on kirjoitettu jo aiemmin, Öblom toteaa.

Lisäksi etninen syrjintä on este onnistuneelle integroitumiselle.

Annamaria Öblom

Öblomin mukaan Åbo Akademin tutkimuksen tulokset tukevat ulkomaisia tutkimustuloksia, joiden mukaan asuntomarkkinoilla esiintyy syrjintää.

– Emme tutkineet sitä, millaisia syitä tai vaikutuksia syrjinnällä on. Sitä olisi tärkeää tutkia seuraavaksi.

Hän kuitenkin huomauttaa, että aikaisempien tutkimusten mukaan syrjiminen asuntomarkkinoilla lisää syrjittyjen riskiä kärsiä psykologisista ongelmista.

– Lisäksi etninen syrjintä on este onnistuneelle integroitumiselle, Öblom sanoo.

Tutkimus on osa Annamaria Öblomin psykologian aineen pro gradu -tutkielmaa Åbo Akademissa.