Itäsuomalaiset sähköyhtiöt seuraavat herkällä korvalla - Tehomaksu toisi kannustavan piiskan sähkönkäyttöön

Itäsuomalaiset sähkön verkkoyhtiöt ovat odottavalla kannalla uuden, tehoon perustuvansiirtohinnoittelun kohdalla. Tehomaksu määräytyisi kuluttajan käyttämän huipputehon eli kulutuspiirin perusteella.

sähköverkot
sähkölinja
Ismo Pekkarinen / AOP

Sähkö on siitä poikkeava kulutustavara, että se tuotetaan ja käytetään samanaikaisesti. Siksi sähkön tuotanto ja siirtoverkot pitää rakentaa kovimman kulutuspiikin mukaan.

Voimalaitokset jyrisevät täysillä ja verkot käyvät kuumina käytännössä ankarimpina pakkaspäivinä. Muun osan vuodesta kallis huipputeho huilaa.

Tehomaksussa kuluttaja maksaisi käyttämistään kulutuspiikeistä eli kuluttaja, joka lämmittää sähköllä, pistä sähkösaunan päälle ja paistin uuniin tammikuussa maksaisi jatkossa lisää.

Helsingissä ja Lahdessa on jo siirrytty tehomaksun eli eräänlaisen piiskan käyttöön. Itäsuomalaiset sähkön verkkoyhtiöt seuraavat herkeämättä tehomaksusta kertyviä kokemuksia.

Oma aktiivisuus ja automaatio tuovat säästöjä

Osalla yhtiöistä, muun muassa Kuopion Energialla tehoon perustuva taksa on jo käytössä yritysasiakkailla. Tehomaksun tarkoitus on ohjata välttämään suurten sähkölaitteiden samanaikaista käyttöä.

– Asiakas voi omalla aktiivisuudellaan ja kiinteistön automaatiolla vaikuttaa tehon suuruuteen. Tehonmittauksessa saattaa olla erilaisia ajankohtia päivän, viikon, kuukauden tai vuoden aikana, jolla ei ole niin suuresti tai ei ollenkaan vaikutusta tehon suuruuteen, Järvi-Suomen Energian kehityspäällikkö Antti Latsa kertoo.

– Tutkimuksen mukaan eri osapuolille tämä on paras ja kustannusvastaavampi vaihtoehto meille ja asiakkaille. Asiakkaan näkökulmasta lisääntyy mahdollisuus vaikuttaa nykyistä enemmän siirtomaksun suuruuteen. Lisäksi tutkimuksen mukaan tämä yhteiskunnan näkökulmasta kannustaa asiakkaita kohti kokonaistehokasta sähkönkäyttöä, Latsa muistuttaa.

Tehomaksu olisi osa sähkön siirtohintaa, joka muodostuu nykyisin kiinteästä kuukausimaksusta ja käytön mukaan määräytyvästä siirtomaksusta. Helsingissä Helen Oy on arvioinut, että tehomaksu voi nostaa sähkölaskun hintaa muutamalla eurolla kuukaudessa.

Voi jopa välttää yli-investointeja

Pohjoissavolainen Savon Voima on mukana Lappeenrannan ja Tampereen yliopistojen tutkimuksessa, jossa seurataan tehomaksun vaikutuksia.

– Teemme johtopäätöksiä asiassa tämän selvityksen tulosten ja tehomaksua kokeilevien energiayhtiöiden kokemusten myötä tuonnempana, koska asia vaatii toki syvempää arviointia meidän kannaltamme, Savon Voiman henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Vierimaa sanoo.

Myös Pohjois-Karjalassa toimivat verkkoyhtiöt seuraavat tehomaksukokeilujen tuloksia ja kuuntelevat omia asiakkaitaan.

– Olemme tutkineet asiakkaiden sähkönkulutustietoja ja keskustelleet kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Asiakkaat haluavat valinnanmahdollisuuksia ja eri asiakasryhmät kaipaavat erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja, joista he voivat valita omiin tarpeisiinsa sopivimman. Tehoon pohjautuva laskutus on yksi vaihtoehdoista. Selvitys on vielä kesken eikä päätöksiä tehopohjaisesta hinnoittelusta ole, Joensuun alueella verkkoa omistavan Caruna Espoon kehityspäällikkö Mika Rossi kertoo.

PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Arto Gýlen kertoo, ettei yhtiöllä ole suunnitelmia tehomaksun käyttöönotosta. Siirtohinnoittelun kehitystyö on kuitenkin käytössä. Tehomaksulla olisi omat hyötynsä.

– Asiakas saa käyttöönsä tarvitsemansa tehomäärän, ja sähköverkko voidaan mitoittaa pitkällä aikavälillä taloudellisesti välttäen ylimitoitetun sähköverkon rakentamista, Gýlen pohtii.