Hirvenmetsästys alkaa Lapissa, muualla maassa saa metsästää syyskuussa vain vahtimalla

Itämerennorpan syyspyynti alkaa Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella.

metsästys
Valkohäntäpeura.
Valkohäntäpeura.Robesus

Aikaistettu hirvenpyynti alkaa Lapissa jo tänään, syyskuun ensimmäisenä päivänä. Sen sijaan muualla maassa pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys alkaa Lappia lukuun ottamatta vasta lokakuun toisena lauantaina ja peurojen metsästys syyskuun viimeisenä lauantaina. Sitä ennen hirvieläinten niin kutsuttu vahtimismetsästys ilman koirien käyttämistä on sallittua syyskuun alusta ennen varsinaisen metsästyskauden alkua.

Käytännössä hirviä on mahdollista metsästää vahtimalla pelloilta ja peuraeläimiä myös vahtimalla esimerkiksi ruokintapaikoilta. Tavoitteena on estää hirvieläinten aiheuttamia maatalous- ja liikennevahinkoja.

Etenkin valkohäntäpeurojen aiheuttamat kolarit ovat lisääntyneet Etelä- ja Lounais-Suomessa. Ne painottuvat selkeästi loka-marraskuulle, kun peurojen kiima-aika lisää niiden liikkuvuutta ja sääolot ja pimeys tuovat muutoinkin haasteita liikenteeseen.

Hirvien pyyntilupia on myönnetty syksyn ja talven jahtikaudelle 52 771 ja valkohäntäpeuroille 36 191. Yhdellä luvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Lapin hirvestyskausi on 1.–15.9.2017, minkä jälkeen hirvet ovat rauhoitettuja kiima-ajan.

Itämerennorpille on myönnetty 300 pyyntikiintiö

Itämerennorppien pyyntiaika alkaa Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Käytännössä luvanvarainen pyynti on sallittua Suomen merialueilla Kristiinankaupungista Tornioon.

Pyyntiluvilla sallitun metsästyksen tavoitteena on estää ja vähentää itämerennorppien kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamia vahinkoja.

Suomen riistakeskuksen mukaan toukokuussa päättyneellä metsästysjaksolla pyyntiluvilla saalistettiin 199 itämerennorppaa. Alkaneella metsästyskaudella sallitut luvanvaraiset pyyntiajat ovat 1.9.–15.10.2017 ja 16.4.–31.5.2018.