Bernerin junakilpailutuksesta arvio kansainväliseltä konsulttifirmalta: edessä rajut säästöt tai junalippujen hinnat nousevat

Boston Consulting arvioi, että pelkkä kilpailuttaminen ei lisää junamatkustamista.

politiikka
Anne Berner
Anne BernerEmmi Korhonen / Lehtikuva

Matkustajaliikenteen kilpailuttamismalli saa kyseenalaistavan vastaanoton arvostetun kansainvälisen Boston Consulting -yhtiön raportissa.

Liikenneministeriö on esittänyt, että matkustajaliikenne avataan kilpailulle vaiheittain ja VR pilkotaan useiksi yhtiöksi. Hallitus on hyväksynyt suunnitelman.

Bostonin selvityksessä on laskettu, että kilpailun avaaminen ministeriön esittämin keinoin toisi kymmenien miljoonien lisäkustannukset. Se tarkoittaisi tuleville radoilla operoiville yhtiöille 10 prosentin lisäkustannuksia. Tämä olisi vaarassa siirtyä lippujen hintoihin.

Boston arvioi kokonaisuutta

Boston Consultingia pyydettiin analysoimaan, onko ministeriön esittämä tapa liikenteen avaamiseen tehokas kansantalouden, asiakkaan, valtion ja yleishyödyllisten tavoitteiden kannalta.

Selvitys ei ota kantaa siihen, olisiko kilpailun avaaminen suositeltavaa. Lähtökohtana on ajatus, että poliittisella päätöksellä radat avataan kilpailulle ja VR pilkotaan.

Raportti on ministeriön esityksen kannalta monin osin kriittinen, eikä sen perusteella liikenneministeriön esitys liikenteen avaamisesta vielä tuottaisi Bernerin toivomia hyötyjä.

Junaliikenteen kilpailuttamista on ollut selvittämässä useita konsulttiyhtiöitä. Ylen tänään asiakirjapyynnöllä käsiinsä saaman Bostonin selvityksen on tilannut valtion omistajaohjausyksikkö, mutta ratkaisu riippumattoman selvityksen teettämistä on tehty yhdessä liikenneministeriön kanssa. Selvityksestä on mustattu kohdat, jotka ovat VR:n liiketoiminnan takia tai muusta syystä ei-julkisia.

Junia Helsingin rautatieasemalla.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Junamatkustaminen ei lisäänny pelkällä kilpailuttamisella

Selvitys arvioi, että palvelu voisi asiakkaan kannalta parantua niillä reiteillä, joilla ajavat usean yhtiön junat. Liikenneministeriön tavoitteena on ollut lisätä junamatkustamista. Bostonin selvityksen mukaan junamatkustaminen ei kuitenkaan lisääntyisi pelkällä kilpailuttamisella.

Kilpailuttaminen esitetyllä mallilla todennäköisesti tulisi kalliiksi. Rakenteelliset kustannukset kasvaisivat 30 – 45 miljoonaa euroa, kun matkustaja- ja tavaraliikenteen kalustoa ei voisi enää hyödyntää joustavasti, radoilla toimivien yhtiöiden yhteenlasketut kustannukset kasvaisivat ja voittotavoite kasvaisi.

Hallinnon kustannukset ja valtiontuen tarve kannattamattomille reiteille kasvaisivat 20 – 30 miljoonaa.

Kysyntä kasvaisi hintoja alentamalla – nyt paine korotuksiin

Koska koko ratasysteemin kustannukset kasvaisivat, tämä loisi painetta nostaa lippujen hintoja. Bostonissa on laskettu, että jos kasvaneista kustannuksista 15 – 30 miljoonaa siirrettäisiin lippujen hintoihin ne kallistuisivat 10 prosenttia.

Lippujen kallistuminen vähentäisi matkustusta. Konsultin arvioissa lipunhintoihin tarvittaisiin 10 prosentin alennus nykyisestä, jotta hinta houkuttelisi lisää matkustajia.

Nykyistä monipuolisemmat palvelupaketit ja hinnoittelu voisivat lisätä kysyntää. Se ei kuitenkaan saa uusia matkustajia liikkeelle yhtä paljon kuin nopeat junat ja edullinen hinta.

Selvityksen mukaan junien nopeus, aikatauluissa pysyminen sekä reittivaihtoehdot eivät paranisi, jos valtio ei investoi uusiin raiteisiin.

Boston arvioi, että riskit junaliikenteen häiriöihin kasvaisivat Helsingin täydellä ratapihalla ja radoilla, jotka ovat pääosin yksiraiteisia. Selvitys näkee tarpeelliseksi lisäinvestoinnit rataverkkoon.

Ministeri uskoo yhteiskunnan hyötyvän

Yle nosti aiemmin julkisuuteen Spring Advisor –konsulttien selvityksen, joka arvioi kilpailutuksen romahduttavan VR:n osinkotuotot ja tuottavan lisäkustannuksia.

Liikenneministeriö taas teetti selvityksen mm. konsulttiyhtiö Rambolilla, jonka näkemys kilpailuttamiseen oli myönteisempi – tosin myös Rambol nosti esiin, että rataverkon kapasiteetti rajoittaa liikenteen lisäämisen mahdollisuuksia.

Liikenneministeri Anne Berner on korostanut, että asiakkaat hyötyisivät kilpailuttamisesta.

– Rautatiekilpailun avaamisessa on ensisijaisesti kyse yhteiskunnallisten tarpeiden huomioon ottamisesta ja yhteiskunnallisen tuloksen maksimoimisesta, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kirjoitti blogissaan.

VR tehostuskuurille

Mitä tapahtuisi valtion tuloille ja VR:lle? VR:n valtiolle maksama osinko tippuisi, mutta suunnilleen vastaavat lisätulot valtio voisi saada muiden yhtiöiden voitosta ja alan kasvaneen työntekijämäärän verotuloina. VR:n arvo omistajalle laskisi.

Konsulttiyhtiö suosittelee VR:n toiminnan edelleen tehostamista, jotta tuleva kilpailu pääsisi liikkeelle mahdollisimman tehokkaasta tilanteesta. Esimerkiksi huollon toimintatapaa kannattaisi viilata, ennen kuin valtio pilkkoo VR:n osiin.

Tiedossa rajut säästöt

Jotta junalippujen hinnat eivät nousisi noin kymmenellä prosentilla kilpailutuksen tuomien kustannusten takia, konsulttiyhtiö on laskeskellut säästökuuria. Matkustajamäärän lisääminen vaatisi 10 prosentin hinnanalennuksen nykyisestä. Kattaaksen lipun hintojen laskun raiteilla toimivien operaattorien pitäisi pystyä alentamaan kustannuksia kymmenillä miljoonilla euroilla.

Konsulttiyhtiö pitää säästöjä vaikeina toteuttaa, koska säästöjä on jo tehty ja konsulttiselvityksen mukaan niitä on myös suunnitteilla.

Ministeriö ei ohittanut selvitystä – kokonaan

Liikenneministeriössä raporttia on selvästi luettu. Koska raporttia ei julkistettu kokonaan vaan osittain, osa sisällöstä on yhä vain ministeriön tiedossa.

Raportista voi kuitenkin päätellä, että ministeriön alkuperäinen suunnitelma rautatieliikenteen kilpailuttamisesta olisi ollut kiireisempi ja tuntuvasti laajempi kuin ministeriön julkisuuteen tuoma esitys. Raportin julkisten osien perusteella voi päätellä, että ministeriö olisi alunperin kaavaillut matkustajaliikenteestä kilpailevia junia Suomen raiteille jo ensi kesästä lähtien.

Nyt ministeriö esittää kilpailun avaamista vaiheittain, Etelä-Suomen kilpailu avattaisiin vuonna 2021.

Liikenneministeriö on edelleen perustellut kilpailuttamisen tarvetta EU:n rautatiepaketin velvoitteilla. Konsulttitoimisto kuitenkin viittaa selvitykseen, jonka mukaan kilpailua ei tarvitse aloittaa ennen vuotta 2023 ja silloinkin on mahdollisuus poikkeuksiin.

Voit ladata itsellesi junien kilpailutusta koskevan raportin PDF-tiedostona tästä (siirryt toiseen palveluun).