Kolme hoitajaa oikeuteen Turun Kupittaan sairaalan pahoinpitelyepäilyistä

Suurin osa epäillyistä tapauksista sattui vuonna 2013.

Turku
Kupittaan sairaala
Nora Engström / Yle

Varsinais-Suomen käräjäoikeus jatkaa Turun vanhuspsykiatrian G1-osaston potilaisiin kohdistuneiden kaltoinkohteluepäilyjen käsittelyä. Vastaajina on kolme mieshoitajaa. Syytenimikkeenä on muun muassa törkeä pahoinpitely.

Keväällä käräjäoikeus antoi asiassa ensimmäisen tuomion. Tuolloin mieshoitaja sai sakkorangaistuksen potilaan pahoinpitelystä. Oikeus hylkäsi syytteet törkeästä pahoinpitelystä ja heitteillepanosta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Suurin osa epäillyistä tapauksista sattui vuonna 2013. Poliisi kuulusteli G1-osaston tapahtumiin liittyen yhteensä noin 80:a ihmistä.

Myös Turku suoritti sisäisen tarkastuksen G1-osaston toiminnasta. Sen seurauksena kaupunki antoi kirjallisen varoituksen kolmelle virkamiehelle. Lisäksi yksi virkamies sai suullisen huomautuksen. Perusteluina olivat toiminnan seurannassa ja valvonnassa ilmenneet puutteet.