Perinteisellä teollisuudella ja ravintola-alalla on sekä hyvä että huono maine – riippuu, kysyykö nuorelta mieheltä vai naiselta

Kaupan liitto selvitti suomalaisten suhtautumista palveluihin ja teollisuuteen erityisellä maineindeksillä nyt ensimmäistä kertaa.

Maineenhallinta
Työntekijä hitsaa tankin alumiinirunkoa.
Konepajateollisuuden arvostus on matala naisten keskuudessa, miehet puolestaan arvostavat alaa.Olli Koski / Yle

Eri alojen arvostus vaihtelee paljon riippuen iästä ja sukupuolesta, ilmenee Kaupan liiton tekemästä maineindeksistä. Sen mukaan etenkin nuorilla sukupuolten väliset erot ovat suuria.

Indeksissä vertailtiin suomalaisten näkemyksiä kuudesta kuluttajapalvelusta ja kolmesta teollisuusalasta.

Alle 25-vuotiaiden naisten mielissä paras maine on vähittäiskaupalla, heikoin paperi- ja konepajateollisuudella. Viimeksi mainittuja nuoret miehet taas arvostavat eniten heti elintarviketeollisuuden jälkeen. Surkein maine on alle 25-vuotiaiden miesten mielissä ravintoloilla ja kahviloilla, jotka nuoret naiset puolestaan arvostavat korkealle.

Vanhimmissa ikäryhmissä sekä miehet että naiset arvostavat perinteistä teollisuutta ja vähittäiskauppaa. Huonoin maine 50–79-vuotiaiden keskuudessa on pankki- ja rahoitusalalla.

Kaupan liitto on suunnitellut maineindeksin yhteistyössä Aalto-yliopiston professori Lasse Mitrosen kanssa. Indeksi perustuu Kantar TNS:n verkkokyselyihin, joissa oli mukana viime keväänä yhteensä 3 000 aikuista suomalaista.

Kuluttajien näkemyksiä selvitettiin 11 kysymyksellä. Nämä liittyivät muun muassa asiakaspalveluun, verojen maksamiseen ja vastuuseen työnantajana.