Tällaiselle hoivapalvelulle olisi nyt kysyntää: sijaishoitaja hetkeksi omaishoitajan kotiin

Iso osa omaishoitajista ei halua laittaa läheistään outoon hoitopaikkaan, joten omaishoitajan vapaat jäävät helposti pitämättä. Heidän lisäkseen apua voisi ostaa valtava joukko suomalaisia, jotka huolehtivat läheisistään ilman omaishoitajan statusta.

Asiantuntijat väläyttävät, että nyt olisi kysyntää hoitajille, jotka päästäisivät läheisestään huolehtivan hetkeksi pois kotoa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka huolehtivat omaisestaan lähes yötä päivää, omaishoitajan statuksella tai ilman. Virallisille omaishoitajille kaupunki ja kunnat järjestävät vapaapäiviä, mutta myös muut läheisiään hoitavat kaipaisivat välillä lepoa.

Heidän voi kuitenkin olla vaikea löytää ketään kotiin tuuraamaan esimerkiksi kauppa- tai harrastusreissun ajaksi.

– Näihin palveluihin ei löydy tänä päivänä tarpeeksi vaihtoehtoja, sanoo omaishoidon kehittämisestä vastaava muutosagentti Rita Oinas.

Yhä enemmän kaivataan myös ilta– ja viikonloppuhoitoaikoja.

Minnamaria Salminen

Sekä viralliset omaishoitajat että läheisestään muuten huolehtivat kaipaisivat ensisijaisesti apua kotiin.

– Nyt se ei ole mahdollista ympärivuorokautisesti. Yhä enemmän kaivataan myös ilta- ja viikonloppuhoitoaikoja, jotka mahdollistaisivat omaishoitajille vapaata, kertoo Oulun seudun omaishoitajien toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen.

Hoidettaville toivotaan myös päivähoitopaikkaa, minne heidät vietäisiin lyhytaikaisesti tarpeen vaatiessa.

– Jos omaishoitaja sairastuu, niin apua pitäisi saada kotiin tai niin, että hoidettavan voisi nopeasti viedä jonnekin hoitoon, Salminen sanoo.

Kotiin kaivataan apua ja tukea

Osa omaishoitajistakaan ei käytä heille kuuluvia lakisääteisiä vapaita. Tilannetta rajoittaa muun muassa se, että hoidettava ei halua lähteä kodistaan outoon ympäristöön.

– Yksikkö, minne hoidettava viedään, ei tunnu välttämättä mielekkäältä ja turvalliselta. Se voi sekoittaa päivärytmiä ja arkea, toteaa Oinas.

Hänen työnään on kehittää ikäihmisten palveluita ja omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hänen käsityksensä on, että yksityistä kotihoitoa ja kotihoitoyrityksiä tarvitaan entistä enemmän.

Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

– Saan jatkuvasti viestiä kentältä, että kotiin annettava palvelumuoto voisi olla hyvä ratkaisu. Yritys tai henkilö, joka voisi kiertää kodeissa vanhuksia hoivaamassa, olisi kokeilemisen arvoinen mahdollisuus.

Uusien markkinoiden avauduttua moni voisi myös työllistää itsensä tällaisella palvelulla.

– Osapäiväisestä hoitovapaasta on hyviä kokemuksia. Varsinkin, kun palvelusuhde on jatkuva, se on molemmille osapuolille mieluisaa ja mukavaa. Omaisesta huolehtiva voi silloin turvalisin mielin olla pois kotoa omilla asioillaan, sanoo Oinas.

Perhehoito on uusi keino

Nykyisin ikäihminen tipahtaa liian helposti suoraan kotoa tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon. Polun varrella on liian vähän vaihtoehtoja.

– Kotipalvelut ovat aina ensisijaisia. Kun palveluntarve alkaa olla ympärivuorokautista, päädytään usein ratkaisuun, jossa joudutaan muuttaman pois kotoa, Rita Oinas toteaa.

Kun palveluntarve alkaa olla ympärivuorokautista, päädytään usein ratkaisuun, jossa joudutaan muuttaman pois kotoa.

Rita Oinas

Perhehoito on yksi melko uusi keino omaishoitajien tukemiseen. Perhehoitaja voi tulla hoidettavan kotiin tai perhehoitaja voi hoitaa useampaa vanhusta omassa kodissaan.

– Haluamme kehittää ja vahvistaa valtakunnallisesti erityisesti perhehoitoa, Oinas sanoo.

– Oulussa on monia mahdollisuuksia hoitoon, mutta pienemmillä paikkakunnilla vaihtoehdot voivat olla vähäisiä, toteaa Minnamaria Salminen.

Myös vapaaehtoiset tekevät työtä omaishoitajien taakan helpottamiseksi. Heille riittäisi nykyistäkin enemmän työtä.