Utsjoella ilman kalastuslupaa verkostellut on valmis viemään asian kansainvälisiin tuomioistuimiin

Elokuussa ilman verkkolupaa Utsjoen yläjuoksulla kalastanut Esko Aikio pääsee nyt hyvillä mielin varastoimaan verkkonsa, kun asian käsittely etenee toivotusti syyteharkintaan.

Tenojoki
Esko Aikio
Esko Aikio ilmoitti kalastaneensa luvatta Utsjoella elokuun 8. päivä.Vesa Toppari / Yle

Kalastukseen tehdyt rajoitukset ovat olleet tänä kesänä kuuma puheenaihe Utsjoen kunnassa. Tänä vuonna voimaan tulleen uuden Tenon kalastussopimuksen myötä sekä paikallisten- että matkailijoiden kalastuskautta on lyhennetty ja kalastusta rajoitettu entisestä. Uusi kalastuslaki puolestaan rajoittaa Ylä-Lapin kuntien asukkaiden maksutonta viehekalastusoikeutta lohen ja taimenen nousualueilla, myös Tenojoen vesistössä.

Paikalliset kalastajat pelkäävät liiallisen rajoittamisen uhkaavan koko jokisaamelaista kulttuuria Tenojokilaaksossa. Paikalliset kalastajat sekä Vetsijoella että Utsjoella ilmoittivat loppukesästä kalastaneensa luvatta Tenon vesistöissä. Tavoitteena on päästä käräjille ja sitä kautta muuttaa kalastussäännöksiä.

Asia siirtymässä suoraan syyteharkintaan

Poliisi ja syyttäjät ovat päättäneet viedä Utsjoen ja Vetsijoen kalastusrikkomukset suoraan syyteharkintaan. Kalastusrikkomuksesta seuraa normaalisti 12 päiväsakkoa. Lapin poliisilaitoksen komisario Marko Ijäksen mukaan näissä kahdessa tapauksessa on julkisuudesta ja henkilöiltä itseltään saatujen tietojen perusteella ilmeistä, että he tulevat vastustamaan sakkoa. Tällöin asiassa tulisi menetellä siten, että poliisi suorittaa asiasta esitutkinnan joka tapauksessa.

– Tässä tapauksessa ajateltiin hieman oikaista tämän suhteen ja suorittaa suoraan esitutkinta. Tästä asiasta keskusteltiin yhdessä syyttäjän kanssa, kertoo Lapin poliisilaitoksen komisario Marko Ijäs.

Luvattomat kalastajat haluavat käräjille

Vetsijoen osakaskunnan puheenjohtaja ilmoitti muutaman muun vetsikkolaisen kanssa elokuun alussa kalastaneensa laittomasti, ilman vapakalastuslupia, Vetsijoessa. Vetsijoki on Tenon sivujoki. Myös utsjokelainen Esko Aikio ilmoitti laskeneensa lohiverkon ilman asianmukaista lupaa Utsjoen yläjuoksulle elokuun alkupuolella, vaikka verkkopyynti on sallittua vain heinäkuun loppuun saakka. Aikio ilmoitti itse verkostaan poliisille ja teki asiasta rikosilmoituksen. Nyt Aikio pääsee hyvillä mielin varastoimaan verkkonsa.

Esko Aikio
Esko Aikio ilmoitti itse luvattomasta verkostaan poliisille ja teki asiasta rikosilmoituksen.Vesa Toppari / Yle

– Minulla oli kyllä onnea, että se meni niin helposti, eikä tarvinnut keinotella sen enempää. Siinä olisi ollut vähän lisää työtä, jos olisivat ensin kirjoittaneet sakot, ja minun olisi pitänyt kiistää ne ja sitä kautta mennä käräjille. Nyt se menee sujuvasti ja juuri niin, kuin olin toivonutkin, Esko Aikio kertoo.

Asia menee syyteharkintaan lähiaikoina.

– Poliisi suorittaa tämän esitutkinnan mahdollisimman pikaisesti ja toimittaa asian sitten syyttäjälle syyteharkintaan. En osaa arvioida, kuinka kauan syyttäjällä syyteharkina kestää.

"Edessä on pitkä lakiprosessi"

Esko Aikio on kalastuslain muuttamiseksi valmis menemään läpi kaikki Suomen oikeusistuimet.

– Edessä on pitkä lakiprosessi. Asia pitää ensin viedä käräjäoikeuden läpi, sitten luultavasti joko meidän, luvattomat pyytäjien, tai syyttäjän taholta viedä hovioikeuteen. Se tietenkin riippuu siitä, miten käräjäoikeus päättää. Sen jälkeen asian voi mahdollisesti saada korkeimpaan hallinto-oikeuteenkin, mutta prosessi voi hyvinkin kestää yli viisi vuotta, ennen kuin asia on ratkaistu, Aikio arvio asian etenemisestä.

Mikäli asia ei etene toivotulla tavalla suomalaisissa oikeusistuimissa, on Esko Aikio valmis viemään asian kansainvälisiin tuomioistuimiin. Hän on sanoo olevansa valmis vasta sitten, kun on saanut oikeudenmukaisen tuomion kalustusasiassa.