1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveydenhoito

Valvira vei väsymysoireisia hoitaneen lääkärin toimiluvan: "Potilaille enemmän vaaraa kuin hyötyä hoidosta"

Kiistanalaiseen CFS-väsymysoireyhtymään erikoistunut lääkäri ei saa pitää enää yksityisvastaanottoa. Tamperelaisklinikan kaikki ajat on peruttu.

Kuva: Ella Mikkola / Yle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on vienyt unitutkijana tunnetun, erikoislääkäri Olli Polon oikeudet yksityisvastaanoton pitämiseen.

Syynä rajoitukseen on potilasturvallisuuden vaarantuminen.

Polo on hoitanut tamperelaisella Unesta-klinikallaan kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsiviä potilaita kokeellisin menetelmin vuosien ajan.

Valviran mukaan Polo on käyttänyt myös hoitoja, jotka voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Käytännössä myös potilaan muut sairaudet ovat voineet jäädä diagnosoimatta.

– Hänellä on oma tapa määritellä tauti ja hoitaa sitä. Ongelmana on nimenomaan se, että nämä hänen käyttämänsä hoidot ovat sellaisia joiden vaikuttavuutta ja tehoa ei ole tutkittu, sanoo ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen Valvirasta.

– Vaarana on se, että potilaille on enemmän vaaraa kuin hyötyä tästä hoidosta.

Julkisella puolella Polo voi jatkaa toimintaansa lääkärinä. Maanantaina tehty päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja siitä on mahdollista valittaa. Toimiluvan viemisestä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. (siirryt toiseen palveluun)

Polo  on esiintynyt laajasti julkisuudessa väsymysoireiden asiantuntijana ja kokeellisten hoitojen puolestapuhujana. Yle ei tavoittanut häntä kommentoimaan asiaa. Polon yksityisklinikan verkkosivuilla kerrotaan, että kaikki varatut vastaanottoajat on peruttu.

Olli Polo saa jatkaa lääkärinä julkisella puolella. Kuva: Yle

CFS-hoidot vuosia tarkkailun alla

Kiistanalaisen, kroonisen väsymysoireyhtymän eli CFS:n diagnosointi ei ole helppoa, koska samanlaisia oireita voivat aiheuttaa myös muut sairaudet.

Väsymysoireyhtymän keskeiset oireet ovat kuusi kuukautta jatkunut väsymys ja potilaan heikentynyt toimintakyky. Osalla potilaista väsymys alkaa nopeasti esimerkiksi infektion jälkeen.

Oireiden taustalla voi olla muita sairauksia tai tiloja, jotka jäävät diagnosoimatta.

Kirsi Liukkonen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on seurannut Polon toimintaa jo vuosia ja antanut kirjallisen varoituksen tammikuussa 2015.

Valvira on selvittänyt Polon vastaanotolla käyneiden väsymysoireisten potilaiden hoitoa muun muassa potilasasiakirjojen perusteella. 

– Niistä ei käy selville, että muut diagnoosit olisi suljettu pois. Myös se on jäänyt epäselväksi, miten tähän [väsymysoireyhtymä] diagnoosiin on päädytty, Liukkonen kertoo.

– Toisaalta uupuu myös se, että miksi hoidetaan kokeellisilla hoidoilla laajaa potilasjoukkoa.

Aamulehden (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan Polo on hoitanut potilaitaan mm. happirikastinhoidolla ja pieniannoksisella naltreksonilla (LDN) sekä adrenaliinilla. Valviran mukaan näiden kyseisten hoitojen tehosta väsymysoireyhtymään ei ole mitään tieteellistä näyttöä.

Kokeelliset hoidot ovat viimeinen kortti

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee käyttää yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Kokeelliset hoidotkin tulevat kyseeseen, mutta yleisesti vasta viimeisenä keinona ja yksilöllisesti harkittuina.

– Yksittäisen potilaan hoidossa voidaan käyttää ns. kokeellisia hoitoja, silloin kun muista hoidoista ei ole enää saatavissa apua.

– Ja sillä edellytyksellä, että tarkasti harkitusta kokeellisesta hoidosta aiheutuva hyöty on suurempi kuin haitta, Liukkonen sanoo.

Ongelmana syntyy, jos kokeellisen hoidon ottaa käyttöön laajasti suurelle joukolle ilman, että hoitojen haittoja ja vaikuttavuutta on tutkittu tarkasti. Käytännössä tämä voi johtaa siihen, että potilaan muut sairaudet jäävät diagnosoimatta tai hoidosta voi aiheutua vakavia haittoja.

– Ensinnäkin taudin diagnosointi voi olla ongelmallinen siinä mielessä, että oireiden taustalla voi olla muita sairauksia tai tiloja, jotka jäävät diagnosoimatta. Nämä taudit tai sairaudet eivät tule myöskään asianmukaisesti hoidettua.

– Toisaalta hoidoista voi tulla sellaisia sivuvaikutuksia ja vaaratilanteita, joita ei tutkittu. Ongelmana voi olla se, että hoito sinänsä vaarantaa potilaan tilan, Liukkonen kertoo.

Valviran mukaan kroonista väsymysoireyhtymää sairastaville potilaille tarvitaan pikaisesti yhtenäiset hoitolinjaukset ja hoitopolut. Myös eduskunnan oikeusasiamies kehotti vuonna 2016 antamassaan päätöksessä (siirryt toiseen palveluun) sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin potilaiden hoidon turvaamiseksi.