1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsäteollisuus

Punkaharjun uusi kertopuutehdas nielaisee kahdeksan tukkirekallista päivässä – Iso juttu alueellisesti

Metsä Woodin kertopuulinjan investointi on pieni Äänekosken suurinvestointiin verrattuna. Toteutuessaan se kuitenkin lisäisi järeän tukkipuun kysyntää 160 000 kuutiometriä vuodessa Savonlinnan seudulla.

Metsäteollisuus
Tukkipino.
Puun kysyntä lisääntyy Savonlinnan Punkaharjulla, jos uusi kertopuulinja toteutuu.Jyrki Lyytikkä / Yle

Savonlinnan Punkaharjulle suunnitteilla oleva Metsä Woodin uusi kertopuulinja olisi iso juttu eteläsavolaisille metsänomistajille. Uusi kertopuulinja lisäisi järeän tukkipuun kysyntää 160 000 kuutiometriä vuodessa.

– Puunhankinnassa lähialue aina korostuu. Tästä puun lisäkäytöstä varmasti huomattava osa kohdistuu Etelä-Savon alueeseen, ehkä Pohjois-Karjalaan ja Kaakkois-Suomeenkin, sanoo kenttäjohtaja Timo Leskinen Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) metsälinjalta.

Leskinen iloitsee myös puukaupan monipuolistumisesta.

– Erityisesti ollaan oltu kuitupuun lisäkäyttöön liittyneiden uutisten ohessa hieman huolissaankin. Havutukin käyttöön on tarvittu vastaavantyyppisiä uutisia. Kun kuitupuun käyttö kasvaa ja hakkuita lisätään, hakkuissa luonnostaan tulee myös havutukkeja kasvavia määriä.

Metsä Wood tekee lopullisen päätöksen uudesta kertopuulinjasta vuoden 2017 loppuun mennessä. Jos investointi toteutuu, linja käynnistyy vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Puunkäytön lisäys näkyy hitaasti

Metsä Woodin Punkaharjun nykyiset kaksi kertopuulinjaa käyttävät puuta noin 300 000 kuutiometriä. Uuden kertopuulinjan 160 0000 kuutiometriä tarkoittaisi kahdeksan saapuvan puurekan lisäystä päivittäin.

Leskinen huomauttaa, että Punkaharjun kertopuulinja ei olisi valtakunnallisesti kovin merkittävä.

Suomeen on tehty viime vuosina alalle investointeja, jotka ovat lisänneet puun käyttöä jopa miljoonia kuutioita. Muun muassa Äänekosken biotuotetehdas lisää havukuitupuun käyttöä Suomessa noin neljällä miljoonalla kuutiometrillä. Kaikkiaan hakkuut kasvavat noin 6–7 miljoonalla kuutiolla, koska hakkuissa kertyy myös tukki- ja energiapuuta.

Vaikka jonkin tehtaan puunkäytön lisäys olisi iso, vaikutus näkyy hitaasti.

– Äänekosken tehtaan käynnistyessä on odotettu ensimmäistä muutosta kuitupuumarkkinaan. On jouduttu toteamaan, että hyvin hitaasti se rupeaa isosti markkinassa näkymään, Leskinen toteaa.

Leskisen mukaan isokaan investointi ei nopeasti muuta puun hintaa.

– Puun käytön lisäykseen voi liittyä kilpailun lisääntyminen raaka-aineista ja sitä kautta puunhinnan vahvistuminen. Ei näihin yleensä liity hirmusen isoja muutoksia puun hinnassa. Muutokset tapahtuvat pikku hiljaa. Suuntina välillä mennään alaspäin ja välillä mennään ylöspäin.

Metsä Wood mahtunee EU:n rajoihin

EU-parlamentin ympäristövaliokunnan kannanotto Suomen metsähakkuiden päästölaskelmista on aiheuttanut huolta paljon puuta käyttävissä tehtaissa. Suomen valtio on rauhoitellut huolestuneita yrityksiä lupaamalla järjestää asian.

Leskisen mielestä EU:n päätöksillä on vaikutuksia Suomen mahdollisuuksiin hyödyntää metsävarojaan. Leskisen mukaan Metsä Woodin puunlisäys on kuitenkin sen verran pieni, etteivät EU-päätökset sitä estä.

– Tässä puhutaan 160 000 kuution järeän puun käytön lisäyksestä. Se mahtuu helposti rajoihin. Vaikutukset tämän suuruusluokan asioihin ovat pienempiä. Kun puhutaan miljoonien kuutioiden lisäkäytöstä, ollaan isomman asian äärellä.

Metsä Woodin Punkaharjun tehtaisiin kuuluvat vaneritehdas ja kertopuutehdas. Koko tehdas yhteensä käyttää vuodessa puuta noin 450 000 kuutiometriä.