Arkkipiispa Kari Mäkinen: Kirkon tuettava parisuhdetta, oli sen osien sukupuoli sama tai eri

Piispojen tilaama laaja selvitys kirkon vihkioikeudesta kertoo, että vihkioikeudella on kirkon jäsenten laaja tuki. Erimielisyyttä sen sijaan on siitä, keitä vihitään.

avioliittoon vihkiminen
Arkkipiispa Kari Mäkinen avaa piispankokousta.
Petri Aaltonen / Yle

Piispojen emeritaprofessori Eila Helanderilta tilaaman selvityksen tulos on selkeä: kirkon ei pidä luopua vihkioikeudesta.

Hankalampi kysymys sen sijaan on se, keitä kirkko vihkii.

Maaliskuussa voimaan tulleen avioliittolain muutoksen myötä laki koskee nyt "kahta henkilöä", ei vain "naista ja miestä".

Raportin mukaan kirkon jäsenten ja pappiskunnan ajatukset samaa sukupuolta olevien vihkimisestä ovat jakautuneet jyrkästi.

– Ei varmaan ole yllätys, että on pappeja, jotka suhtautuvat hyvin kriittisesti samaa sukupuolta olevien vihkimiseen, ja sitten on pappeja, jotka toivoisivat voivansa toimittaa näitä vihkimisiä, sanoo Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura.

Onko teologisia perusteita vihkiä?

Helander esittääkin kirkolle kompromissia, jossa kirkko virallisesti pidättäytyisi vihkimään vain naisen ja miehen muodostamia pareja, mutta ei kieltäisi samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Tämä mahdollistaisi erilaisten näkemysten toteuttamisen kirkon sisällä.

– Kirkko katsoisi, että teologisesti perusteltu toimintamalli, jolla vihitään tai siunataan samaa sukupuolta olevien avioliitto olisi mahdollinen niille papeille, jotka katsovat, että tämä vastaa heidän näkemystään siitä, miten kirkon tulisi toimia, Helander sanoo.

Arkkipiispa Kari Mäkinen allekirjoittaa Helanderin kompromissimallin perusteet.

– Emme voi jäädä tähän lukkiutuneeseen tilanteeseen. Raportissa todetaan selvästi, että kirkossa on teologiasta käsin perusteltuja näkemyksiä asiaan ainakin kaksi, hän sanoo.

Simo Peura on varovaisemmalla kannalla.

– Nyt pitänee ryhtyä selvittämään, että onko olemassa sellaisia teologisia perusteita, joilla voitaisiin edetä Helanderin esittämän kompromissin suuntaan, hän sanoo.

Mäkinen: Kirkon tuki sukupuolesta riippumatta

Piispainkokous ei päätä selvityksen suhteen mitään, vaan se kuuluu kirkolliskokoukselle.

– Me mietimme tulevissa piispainkokouksissa millaisella saatteella me tämän asian kirkolliskokoukselle annamme, Mäkinen sanoo.

Mäkinen ei ota kantaa siihen, kauanko päätöksenteko mahdollisesti kestää, hän toteaa vain asian vaativan paljon kärsivällisyyttä.

– Toivon ratkaisua, jossa kaikki seurakunnan jäsenet – myös samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa avioituvat – voivat kokea, että heidät otetaan samalla tavalla ja yhtäläisesti vastaan seurakunnassa, Mäkinen linjaa.

– Samalla ratkaisun on oltava kirkossa mahdollinen ja kirkon yhteinen, hän jatkaa.

Mäkisen itsensä mielestä kirkon pitää vihkiä kaikki ne, jotka vihityiksi haluavat tulla.

– Siihen on moniakin perusteita, mutta avioliitto ja parisuhde ovat Jumalan hyvä lahja tässä elämässä. On tärkeää, että riippumatta siitä onko parisuhteessa kyse samaa vai eri sukupuolta olevista, kirkko voi tukea tätä parisuhdetta ja ihmisten elämää siinä, Mäkinen sano.