Kotitaloudet maksavat ennätysmäärän ympäristöveroja – syynä polttoaineiden ja sähkön verotus

Yhteensä ympäristöveroja maksettiin vuonna 2015 noin kuusi miljardia euroa. Valtaosa verosta oli energiaveroa.

ympäristöverotus
Latauskaapeleita jatkopiuhassa.
Henrietta Hassinen / Yle

Kotitalouksien maksamien ympäristöverojen kokonaismäärä on kasvanut selvästi, paljastuu Tilastokeskuksen luvuista (siirryt toiseen palveluun).

Kun ympäristöverojen määrä kasvoi vuodesta 2014 vuoteen 2015 noin 2,8 prosenttia, niin kotitalouksiin kohdistuneiden ympäristöverojen määrä kasvoi hieman yli seitsemän prosenttia. Näin kotitalouksien osuus kaikista ympäristöveroista nousi lähes puoleen eli 2,982 miljardiin euroon.

Yhteensä ympäristöveroja kerättiin vuonna 2015 noin 6,066 miljardia euroa.

Esimerkiksi kaivostoiminnan ja louhinnan maksama 20,3 miljoonan euron ja maa-, kala- ja riistatalouden maksama 78,2 miljoonan euron kokonaispotti ympäristöveroina jäi murto-osaan kotitalouksien maksamaan kokonaissummaan verrattuna.

Energiaveroa kerättiin eniten – kotitalouksilta vielä enemmän

Vuonna 2015 energiaveroja kerättiin yhteensä 4,1 miljardia euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta hieman yli neljä prosenttia. Tässäkin tilastossa kotitaloudet olivat suurimpia maksajia, sillä kotitalouksien maksamien energiaverojen summa kasvoi 17 prosenttia vuodesta 2014 noin 1,631 miljardiin euroon.

Kasvu johtui polttoaineisiin ja sähköön liittyvien verojen korottamisesta. Samaan aikaan teollisuus ja energiahuolto maksoi noin kymmenen prosenttia vähemmän energiaveroja kuin vuonna 2014.

Sen sijaan päästöverojen määrä laski vuodesta 2014 vuoteen 2015 noin 13 prosenttia. Lasku johtuu jäteverokertymän pienenemisestä, koska yhdyskuntajätettä poltetaan entistä enemmän.