Takki auki ei metsälle lähdetä – hirvijahtiin mielivän on valmistauduttava monella tapaa

Aseen ja patruunoiden lisäksi metsästäjällä tulee olla kunnossa luvat, kunto ja sihti.

metsästys
Valikoiva metsästys muokkaa osaltaan hirvikantaa mahdollisimman tuottavaksi.
Yle

Varsinaisen hirvijahtikauden alkuun on tasan viisi viikkoa. Tänä syksynä voimaan tulleen metsästysasetuksen muutoksen myötä hirviä saa jahdata lokakuun toisesta lauantaista lähtien aina vuoden loppuun saakka. Viimeistään tässä vaiheessa syksyä on metsästäjän hyvä havahtua tulevaan jahtikauteen, sanoo Etelä-Savon riistapäällikkö Petri Vartiainen.

– Nyt on hyvä hetki tarkastaa, onko ampumakoe (siirryt toiseen palveluun), eli niin sanottu hirvimerkki, voimassa. Merkki on suoritettava ennen jahdin alkua vähintään kolmen vuoden välein. Ylipäätään ampumista olisi viimeistään nyt harjoiteltava että metsästystilanteessa osumavarmuus olisi hyvä, Vartiainen kertoo.

Hän myös toteaa, että yksi tärkeä osa metsästystä on hyvä ampumataito. Se ei synny harjoittelematta.

Hirvikivääri asetelineessä.
Jahdissa käytettävä hirvikivääri on hyvä tuntea läpikotaisin ennen riistalaukauksia. Tarja Nyyssönen / Yle

Oma metsästysase on syytä tarkistaa ja huoltaa talven ja kesän jäljiltä. Ase kohdistetaan ampumaradalla niillä panoksilla, joilla aikoo metsällä käydä. Pienikin kopsahdus kiikariin voi muuttaa aseen käyntiä useilla senteillä. Tällä on merkitystä metsästystilanteessa. Ampumakokeessa korostetaan harkitun ja tarkan riistalaukauksen merkitystä sekä sitä, että kokeessa käytetty ase on entuudestaan tuttu ja kunnolla kohdistettu.

Hirvikiväärin panoksia lippaassa.
Moni metsästäjä lataa panoksensa itse. Tarja Nyyssönen / Yle

Vaikka ampuminen radalla maalitauluun on monilta osin erilaista kuin ampuminen metsästystilanteessa, kannustaa Joroisten riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jani Salomaa metsästäjiä hyödyntämän ampumaratoja ahkerammin.

– Metsästysseuroilla on mahdollisuus varata ampumarataa jäsenten harjoituksia varten. Osumatarkkuus paranee mitä tutumpi oma ase on ja mitä enemmän sillä on tehnyt radalla toistoja, Salomaa vakuuttaa.

Pahviset hirvi- ja karhumaalitaulut ampumaradalla.
Hirvi- ja karhukoe tulee suorittaa hyväksytysti 3 vuoden välein jos metsälle mielii. Ampumamatka on 75 metriä. Tarja Nyyssönen / Yle

Tässä vaiheessa syksyä on hirviseurojen hyvä hetki tarkistaa myös teknisten yhteydenpitovälineiden kuten radiopuhelimien toimivuus. Myös koirien gps-pantojen kunto ja sovellusten lisenssit on hyvä laittaa ajantasalle.

Hirvijahti on fyysinen harrastus. Parisataa kiloisen hirven vetäminen pois metsästä on hikinen urakka. Niin metsästäjän kuin metsästyskoirienkin kunto tulee olla kohdillaan heti jahtikauden alusta lähtien.

– Tiedän metsästäjän, joka on tänä kesänä pyöräillyt 800 kilometriä koiransa kanssa. Kyllä se näkyy niin miehessä kuin koirassakin että liikuttu on. Koira jaksaa ihan eri tavalla kulkea riistan perässä kun sillä on hyvä pohjakunto tehty jo kesällä, Petri Vartiainen sanoo.

Jokainen yksittäinen metsästäjä on vastuussa omasta valmiudestaan jahtikauteen, vaikka hirvenmetsästys joukkuelaji onkin. Toki seuratasolla talkoita tähän aikaan vuodesta pidetään.

Tiedän metsästäjän, joka on tänä kesänä pyöräillyt 800 kilometriä koiransa kanssa

Petri Vartiainen

– Passilinjat katsotaan kuntoon ja mahdolliset hirvitornit kunnostetaan porukalla. Passipaikat tarkastetaan ja merkataan, hirvikantaa seurataan riistakameroin ja nuolukiviä käydään laittamassa metsään hirville. Myös lihankäsittelytilat valmistellaan syksyn saaliita varten, Vartiainen valottaa hirviseurueiden syyskiireitä.

Hirvet nuolukivellä
Sopu sijaa antaa.Antero Isola

Vaikka tänä syksynä on monin paikoin ollut mahdollista metsästää hirveä pelloilla vahtimalla jo syyskuun alusta pari viikkoa, odottaa ainakin suurin osa itäisen Suomen jahtiporukoista viileämpiä säitä ja lokakuun 14. päivää.

Hirvien pyyntilupia on myönnetty syksyn ja talven jahtikaudelle koko maahan 52 771 kappaletta.