Palkanlisillä myydään pois oma arki – "Teemme töitä, kun muu yhteiskunta lepää"

Peruspalkan lisäksi maksettavat olosuhdelisät kasvattavat työn houkuttelevuutta ja arvostusta. Monessa työssä niillä on myös iso merkitys toimeentuloon.

Peruspalkan päälle tulevat lisät ovat yleisiä sellaisilla aloilla, joissa tehdään vuorotyötä. Tällaisia ovat muun muassa poliisi, palomies, kaupan ala sekä hoitotyötä tekevät lääkärit ja sairaanhoitajat. Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle

KAJAANI Ikälisä, haittalisä, raskaan työn lisä, suoritusperusteinen lisä, sunnuntailisä, iltalisä, yölisä ja tulospalkkio.

Palkka voi muodostua peruspalkan lisäksi monesta osasta, joita säädellään työaikalaissa ja työehtosopimuksissa. Peruspalkan päälle tulevat lisät ovat yleisiä sellaisilla aloilla, joissa tehdään vuorotyötä. Tällaisia ovat muun muassa poliisi, palomies, kaupan ala sekä hoitotyötä tekevät lääkärit ja sairaanhoitajat.

– Olemme käytettävissä silloin, kun muut tarvitsevat apua. Näillä korvauksilla tavallaan myymme oman normaalin arjen, sanoo Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon pääluottamusmies Marjo Kangasharju.

Palkanlisillä on merkitystä myös työn arvostukseen varsinkin, jos peruspalkka ei ole kovin iso.

– Se lisää työn houkuttelevuutta ja sekä arvostusta, Kangasharju uskoo.

Kainuun soten pääluottamusmies Marjo Kangasharjun mukaan lisillä on iso merkitys hoitoalan palkan muodostumisessa. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Kangasharju pitää korvausmenetelmää hyvänä. Ihmiset saavat apua silloin, kun sen tarve on. Korvauksia hän pitää asiallisina.

– Teemme töitä, kun muu yhteiskunta lepää, Kangasharju naurahtaa.

Palkkakuitti voi olla myös vaikeaselkoista luettavaa, kun toimeentulo koostuu peruspalkan lisäksi monista eri lisistä. Pääluottamusmies ei pidä sitä kuitenkaan ongelmana. Vaikka hoitoalalla palkkakuittiin olosuhdelisistä kertyy pitkä lista, niillä on iso merkitys palkan muodostumisessa.

– Hoitajilla se tarkoittaa keskimäärin 20 prosenttia ja voi mennä sen ylikin. Lääkäreillä palkanlisät ovat vieläkin enemmän, Kangasharju laskee.

Tasa-arvoa ja kannustusta

Lähes 50 vuotta palkka-asioita suunnitellut liikkeenjohdon konsultti ja palkkauksen asiantuntija Rolf Gustafsson pitää moniosaista palkkarakennetta hyvänä. Gustafsson on työuransa aikana rakentanut yli 60 palkkajärjestelmää.

Hänen mielestään palkanlisät ovat tasa-arvoisia, koska ne korvaavat epämukavia työaikoja ja työn vaativuutta. Gustafssonin aikaisemman yrityksen GLM konsultoinnin rakentamissa palkkajärjestelmissä on aina ollut mukana peruspalkan lisänä henkilökohtainen palkanosa.

– Henkilökohtaisen palkanosan pitää perustua työyhteisökohtaisiin vaatimuksiin. Sillä halutaan kannustaa työntekijää, mutta sen on oltava myös oikeudenmukainen, Gustafsson sanoo.

Haittatyölisillä on merkittävä asema mm. hoitoalan palkoissa. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavia tekijöitä on monia: muun muassa monipuolisuus, syväosaaminen, käyttäytyminen sekä tuloksellisuus.

– Ne ovat tavallaan kiinteitä palkanosia, joita voidaan tarkastella kerran vuodessa, jopa kaksikin kertaa vuodessa. Tehtäväpalkkaa tarkistetaan rutiininomaisesti ehkä kerran vuodessa, Gustafsson kertoo.

Näiden lisäksi palkkaan vaikuttavat erilaiset haittalisät sekä monilla työpaikoilla käytössä oleva tulospalkkiojärjestelmä, joka on etukäteen määrätyn tavoitteen houkuttelema.

– Pääsääntöisesti se laukeaa maksuun kerran vuodessa, mutta on myös sellaisia työpaikkoja, jossa se tarkistetaan neljä kertaa vuodessa. Tarvittaessa annetaan palkkio, Gustafsson sanoo.

Sitouttava johtamisen apuväline

Rolf Gustafssonin ja Antti Jokisen kirjoittamassa kirjassa "Palkitse työmenestys" kerrotaan, että palkkaus on yksi johtamisen apuväline ja sen on tuettava yrityksen tavoitteiden saavuttamista sekä liiketoiminnan kehittämistä. Palkkaus ei ole vain pelkkää palkan maksamista, vaan se ohjaa henkilöstöä yrityksen keskeisissä onnistumistekijöissä. Samalla henkilöstö sitoutuu paremmin yrityksen tavoitteisiin ja kokee työnsä mielekkääksi.

Palkkajärjestelmät ovat melko kiharaisia. Tämän tietää monia järjestelmiä suunnitellut Gustafsson. Hänen mielestä uuden palkkajärjestelmän rakentaminen on tehtävä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tieto on jaettava kaikille ja järjestelmästä on tehtävä kirjallinen opas.

– Näin me olemme toimineet, kun olemme rakentaneet palkkajärjestelmiä. Ihmisten on tärkeää tietää, miten tulee toimia, että heidän palkkakehityksensä olisi mahdollisimman hyvä ja se on sidottu työyhteisön menestymiseen, sanoo liikkeenjohdon konsultti ja palkkauksen asiantuntija Rolf Gustafsson.

Palkkakuitti voi olla välillä vaikeaselkoista luettavaa. Kuva: Yle

Perusosasta ja lisistä koostuva palkka vaihtelee kuukausittain. Liksa on kuitenkin aika hyvin ennakoitavissa, vaikka pieniä vaihteluita tuleekin. Avainasemassa ovat työvuorosuunnittelu ja työnjohtaminen.

– Kun henkilöstölle pystytään jakamaan tasapuolisesti vuoroja, sunnuntaitöitä ja yövuoroja, niin siitä muodostuu ennakoitavissa oleva palkka. Tässä asiassa esimiehet ja työvuorosuunnittelu ovat tärkeässä asemassa, ettei työyksiköissä tule turhaa puhetta ja vertailua toisten kanssa. Pitää olla tasapuolinen, pääluottamusmies Kangasharju sanoo.

Henkilökohtaisen palkanosan pitää perustua työyhteisökohtaisiin vaatimuksiin.

Rolf Gustafsson

Hoitoalalla ja tietysti myös muilla aloilla uuden työntekijän käsitys monisyisestä palkkarakenteesta ei ole itsestäänselvyys. Näin oli aluksi myös Kangasharjun kohdalla.

– Kun rehellisesti sanon, niin olihan se aika hatara. Silloin tiesi tehtäväkohtaisen palkan, ikälisät, arkilisät ja sunnuntailisät, mutta muu oli hataraa tietoa. Oman tehtävän myötä on tieto lisääntynyt, kertoo Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon pääluottamusmies Marjo Kangasharju.

Korjaus 12.9.2017 klo 10:00: Jutusta on poistettu kohta, että Marjo Kangasharju olisi sanonut korvausten olevan sopivan suuruisia, koska sitä hän ei ollut sanonut. Kangasharju sanoi korvausten olevan asiallisia.