1. yle.fi
  2. Uutiset

Ruotsin kantaverkkoyhtiö yllättyi Fingridin murskakritiikistä – "Esitys hyödyttäisi myös Suomea"

Svenska kraftnät sanoo olevansa valmis vielä keskustelemaan sähköjärjestelmän tasapainottamisen tulevaisuudesta.

sähkö
Voimalinja Pikku Huopalahti
Derrick Frilund / Yle

Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden esitys sähköjärjestelmän tasapainottamisen uudesta mallista on herättänyt tyrmistystä Suomessa. Yle uutisoi pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden välille puhjenneesta kiistasta keskiviikkona.

Suomen kantaverkosta vastaavan Fingridin mukaan kiistan ytimessä on se, kuka kantaa tulevaisuudessa vastuun sähköjärjestelmän toimivuudesta ja määrittää pelisäännöt sähkön tuotannon sekä kulutuksen tasapainottamiselle.

Sähköverkoissa voimalaitosten tuotannon ja sähkön kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetki. Tehotasapainon hallintaa varten on olemassa omat sähkömarkkinat säätövoimalle ja reservivoimalle.

Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden esitysluonnoksen mukaan ne saisivat päättää jatkossa esimerkiksi sen, millaiset vesivoimalaitokset Suomesta voivat osallistua markkinoille tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi.

Fingridin mukaan suomalaisen säätö- ja reservivoiman kilpailukyky voisi kärsiä pahasti, mikäli vesivoiman suurvallat Ruotsi ja Norja pääsevät sanelemaan kilpailun ehdot.

Fingrid julkaisi keskiviikkona poikkeuksellisen kovasanaisen kannanoton (siirryt toiseen palveluun) verkkosivuillaan. Fingrid muun muassa totesi, että esitys on Suomen ja EU:n lainsäädännön vastainen. Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät ja Norjan Statnett kiistivät (siirryt toiseen palveluun) tuoreeltaan esityksen laittomuuden.

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että sähköjärjestelmän tehotasapainon hallintaa on uudistettava. Taustalla on esimerkiksi Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla nopeasti lisääntyvä tuulivoimatuotanto, joka vaihtelee sään mukaan. Toisaalta verkkoon ollaan kytkemässä myös Olkiluoto 3, joka lisää reservivoiman tarvetta (siirryt toiseen palveluun).

Yle tavoitti perjantaina puhelimitse Svenska kraftnätin edustajan kommentoimaan tapausta.

Antti Koistinen: Voimajärjestelmän käytöstä vastaava johtaja Erik Ek, yllättikö Fingridin kritiikki Svenska kraftnätin?

Erik Ek: Yllättävää oli se, että kritiikki oli niin voimakasta. Meillä on ollut hyviä keskusteluja. Tiedämme mitkä asiat ovat kriittisiä ja vaikeita kunkin kantaverkkoyhtiön kohdalla.

*AK: Fingridin mukaan esityksen vaikein kohta liittyy päätöksentekomalliin: Suomi ja Tanska menettäisivät päätösvallan pelisääntöihin, joiden perusteella sähkön tuotanto ja kulutus pidetään kussakin Pohjoismaassa tasapainossa. Miksi Suomi ja Tanska jätettäisiin ulkopuolelle? *

EE: Ruotsi ja Norja ovat Pohjolassa vastuussa sähköjärjestelmän tasapainottamisesta (palveluntuottajina). Olemme tehneet sitä jo vuosia yhdessä. Nyt meillä on uusia haasteita ja meidän täytyy toimia nopeasti.

Tarvitsemme tasapainottamiseen oikeanlaisen konseptin, se tarkoittaa pelisääntöjä, sääntelyä ja markkinoiden roolia uudessa voimajärjestelmässä. Tarvitsemme nämä asiat, sillä meillä on vastuu tasapainottamisesta Pohjolassa.

*AK: Mutta onko reilua, että Suomi ja Tanska ovat ulkona pelisääntöjen määrittelystä? *

EE: Ymmärrän tässä kohtaa Fingridin pointin. Esitämme muutosta toimintatapaan, nyt meidän täytyy työstää sitä yhdessä, ja keskustelut jatkuvat. Meillä on hyvä esitys ja toivomme kovasti, että Suomi ja Tanska olisivat mukana. Iso markkina hyödyttää meitä kaikkia.

*AK: Fingridin mukaan samalla iso osa ns. järjestelmävastuusta, eli vastuu koko sähköjärjestelmän toimivuudesta, siirtyisi Suomen ulkopuolelle. Tämä ei ole mahdollista Suomen lain mukaan. *

EE: En tunne Suomen lakia järjestelmävastuun osalta, mutta emme ole kuulleet mitään vastaavaa Ruotsista, Norjasta tai Tanskasta. (Svenska kraftnätin mukaan esitetty malli ei koske koko järjestelmävastuuta, vaan tuotannon ja kulutuksen tasapainon hallintaa.)

AK: Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kertoi Ylelle, että esitys valmisteltiin salassa. Pitääkö tämä paikkansa?

EE: En ole tästä samaa mieltä. Ruotsilla ja Norjalla on vastuu järjestelmän tasapainottamisesta, sen takia meidän pitää etsiä myös keinoja järjestelmään tulevien muutosten varalta. On täysin luonnollista, että pidämme huolta tästä ja tuomme julki hyviä esityksiä tulevaisuutta silmällä pitäen.

*AK: Esityksen myötä säätövoima- ja reservimarkkinoiden pelisäännöt sovittaisiin Ruotsissa ja Norjassa. Fingridin mukaan huolena on esimerkiksi se, miten suomalaisten vesivoimaloiden kilpailukyvyn käy jatkossa. Miten kommentoitte tätä? *

EE: Me olemme aina käyneet ja tulemme jatkossakin käymään hyvää keskustelua kantaverkkoyhtiöiden välillä. Emme esitä markkinaratkaisuja, jotka eivät sovi voimajärjestelmään. Tarvitsemme mallin, jossa mahdollisimman moni voi osallistua (tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen).

Haluamme ison markkinan, ja toivomme että Suomi ja Tanska olisivat mukana. Siitä on hyötyä myös Suomelle: yritykset voivat osallistua kilpailuun laajoilla markkinoilla. Suomi voi myös ostaa resursseja käyttöönsä muualta oman verkkonsa tasapainottamiseksi.

AK: Oletteko valmiit tekemään muutoksia sopimustekstiin kritiikin myötä?

EE: Se että Fingrid tuo asian julki median välityksellä, ei tule johtamaan muutoksiin. Mutta voimme istua alas hyvässä yhteistyössä ja keskustella mahdollisuuksista. Tämä jää nähtäväksi. Haluamme kuulla kaikkien näkemykset. Meillä on hyvä esitys pöydällä.

AK: Svenska kraftnätin näkökulmasta katsottuna, mistä tämä konflikti johtuu?

EE: En halua spekuloida asialla, koska en tiedä. Ehkä taustalla on jokin väärinkäsitys. Toivottavasti voimme jatkaa hyviä keskusteluja.

*AK: Miten asiat tästä etenevät? *

EE: Olemme pyytäneet Fingridiä mukaan yhteistyöhön. He vastaavat sitten kun ovat valmiita. Asiaa on määrä käsitellä syyskuun puolivälissä.

Lue seuraavaksi