Hyppää sisältöön

Tiedustelulait eduskuntaan tammikuussa – SDP vaatii valvojalle valvontaa

Tiedustelulakien uudistaminen on lykkääntymässä ensi vuoden puolelle. Hallituksen esityksen odotetaan valmistuvan tammikuussa, ja eduskunta käsittelee asian kevään aikana.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Uudet tiedustelulait tulisivat voimaan aikaisintaan vuoden kuluttua, jos eduskunta hyväksyy lakien voimaantulon kiireellisenä viiden kuudesosan enemmistöllä.

Eduskuntapuolueiden ryhmäjohtajien perjantain tapaamisessa mikään ryhmä ei suoraan torjunut tiedustelulakien voimaantuloa jo tällä vaalikaudella.

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kaikkonen kertoi, että ryhmäjohtajat aikovat kokoontua uudelleen vielä tämän syksyn aikana.

– Meillä on vanhentunut lainsäädäntö tässä ja kansalaisten turvallisuuden ja valtion turvallisuuden kannalta mitä pikemmin sen parempi eli on toivottavaa, että se saadaan jo tällä vaalikaudella läpi. Mutta toki tässä jotkut puolueet saattavat nähdä asian eri tavalla ja heillä siihen varmasti painavat perusteensa on, Kaikkonen sanoi.

Oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmä voi yksin estää tiedustelulakien kiireellisen voimaantulon. Ryhmäjohtaja Antti Lindtman korostaa, että SDP haluaa nähdä ensin tiedustelulakien sisällön.

– Meille tärkeää on, että lain valmistelu tehdään niin ja lain sisältö on sellainen, että siinä turvallisuusnäkökohdat on sovitettu yhteen kansalaisten perusoikeuksien kanssa, Vahvat valvontaoikeudet tarvitsevat myös vahvaa valvontaa, Lindtman huomauttaa.

Supon valvontaa tehostettava

Laajemmat tiedusteluoikeudet edellyttävät Lindtmanin mukaan tiukempaa valvontaa. Hän linjaa, että tarvitaan sekä parlamentaarista valvontaa että viranomaisten suorittamaa laillisuusvalvontaa, jotta kansalaisten perusoikeudet voidaan turvata.

-Sitten jos suposta, niin kuin tässä esitetään, tehtäisiin tämmöinen kansainvälisen mallin mukainen tiedusteluorganisaatio, niin silloin ihan kansainvälisen mallin mukaisesti myös  supon toiminta olisi järkevää laittaa tämän tulevan parlamentaarisen valvonnan piiriin, Lindtman painottaa.

.
.