Tiukka äänestys voi hälventää Suomen hallituksen metsähuolia EU-parlamentissa

Europarlamentissa väiteltiin iltamyöhään metsänhoidosta ja hiilinieluista. Muutosesitys antaisi lisää tulkinnanvaraa siihen, mitä hakkuiden lisäämisestä seuraisi.

ilmastonmuutos
Maatila ja mökkejä Nuasjärven rannalla Sotkamossa ilmakuvassa.
Heikki Rönty / Yle

*STRASBOURG *Euroopan parlamentti on saanut eteensä muutosesityksen metsien hiilinieluja koskevaan lainsäädäntöesitykseen. Ehdotus sallisi lisätä hakkuita ilman että päästöjä pitäisi sen seurauksena leikata muualta.

Keskustaoikeiston EPP-ryhmän nimissä tehty muutosesitys olisi Suomen metsäteollisuuden ja hallituksen tavoitteiden kannalta mieluisa. Hallitus haluaa kasvattaa hakkuita 10–15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ympäristöjärjestöjä muutosehdotus kauhistuttaa.

– Metsien käyttöä on voitava lisätä alueilla, joilla se voidaan tehdä kestävällä tavalla, sanoi EPP:läinen europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) täysistunnossa käydyssä keskustelussa maanantai-iltana.

Vihreiden Heidi Hautalan mielestä ehdotus mahdollistaisi hakkuiden rajattoman kasvattamisen ja hiilinielujen hupenemisen vuoteen 2049 saakka.

– Tähän ei ole aikaa. Ilmastonmuutosta ei ratkaista päästöjä piilottamalla, Hautala sanoi täysistunnossa.

Äänestys keskiviikkona

Parlamentin täysistunto äänestää hiilinieluja koskevasta ns. lulucf-lakiesityksestä keskiviikkona. Pohjana on ympäristövaliokunnan ehdotus, joka on suhteellisen lähellä komission alkuperäistä esitystä.

Uusien sääntöjen on tarkoitus ottaa maakohtaisissa päästövähennyksissä huomioon se, miten paljon kasvihuonekaasuja metsiin sitoutuu. Jos metsä kasvaa enemmän kuin sitä hakataan, hiilinielu kasvaa eli hiilidioksidia poistuu ilmakehästä.

Erimielisyydessä on kyse ennen kaikkea siitä, mihin ajankohtaan hiilinielujen muutosta verrataan. Muutosesityksen mukaan hakkuita saisi kasvattaa vuosiin 2000-2012 verrattuna kunhan hiilinielut palautuvat nykyiselle tasolleen vuoteen 2050 mennessä.

Muutosesityksen takana on EPP:n lisäksi edustajia liberaalien Alde- ja konservatiivien ECR-ryhmistä. Esityksen läpimeno riippuu siitä, miten paljon kannatusta se saa näiden ryhmien ulkopuolelta, ja miten moni edustaja on paikalla äänestyksessä.

"Kapeakatseinen vastaus"

Esimerkiksi sosiaalidemokraattien S&D-ryhmä ei kannata EPP:n tekemää muutosesitystä.

– Tätä muutosesitystä on vastustettava, koska se edustaa kapeakatseista vastausta ongelmaan, sanoi ryhmän puheenvuoron pitänyt brittiedustaja Paul Brannen.

Ryhmän suomalaismeppi Miapetra Kumpula-Natri sanoi kuitenkin istunnossa kannattavansa muutosesitystä, kuten valtaosa täysistunnossa puhuneista suomalaisedustajista.

Lulucf-lainsäädäntö ei ratkea vielä parlamentin äänestykseen, sillä asian käsittely on kesken jäsenmaiden muodostamassa ministerineuvostossa. Kun neuvosto ja parlamentti saavat kantansa valmiiksi, ne alkavat neuvotella yhdessä komission kanssa lopullisen sovun muodosta.

Ilmastokomissaari Miguel Aries Cañete korosti täysistunnossa, että komission tavoitteena ei ole hakkuiden jäädyttäminen, vaan sen ehdottamassa muodossa säännöt mahdollistaisivat myös niiden kasvattamisen ilman että päästöjä jouduttaisiin leikkaamaan muualta.

Lue myös: Katainen: EU ei halua rajoittaa metsien käyttöä

Suomen kanta jäi tappiolle Euroopan parlamentissa – Hakkuut voivat pakottaa päästöjen vähennyksiin

Vesittääkö Suomi ilmaston lämpenemisen torjuntaa EU:ssa? Hallitus, järjestöt ja komissio eri mieltä