Tutkimus: Vain riittävä asuntojen tarjonta pitää hintojen nousun kurissa pääkaupunkiseudulla

Asuntopolitiikka on kääntynyt tutkimuksen mukaan oikeaan suuntaan.

asuntotuotanto
Puukerrostalo rakenteilla.
Tutkimuksen mukaan ainoa keino hillitä hintojen ja vuokrien nousua on asuntotarjonnan lisääminen.Antti Seppälä / Yle

Asuntotuotannon lisääminen on ainoa keino hillitä asuntojen hintojen nousua pääkaupunkiseudulla, ilmenee eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamasta Asuntopolitiikan kehittämiskohteita -tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimuksen mukaan tällä hetkellä etenkään Helsingin asuntotuotanto ei ole pysynyt kysynnän kasvun tahdissa ja asuntojen hinnat sekä vuokrat ovat nousseet muuta maata selvästi nopeammin.

Parhaiten asuntotarjontaa lisätään kaavoituksella ja sen aikaansaamalla tonttimaavarannolla, tutkimuksessa sanotaan. Liian pieni tonttimaavaranto on 2000-luvulla toiminut rakentamisen pahimpana pullonkaulana. Asuntopolitiikka on kääntynyt tutkimuksen mukaan nyt oikeaan suuntaan.

– Seudun uudet yleiskaavat sekä liikenneratkaisut mahdollistavat uudenlaisen pitkäjänteisen kaavoituksen sekä tonttivarannon systemaattisen kasvattamisen. Tästä johtuen seudun asuntotuotannon taso on ollut nousussa. Tätä kehitystä on syytä vaalia ja asuntotuotannon kasvu on turvattava, tutkimuksessa todetaan.

Asuntotuotannon kokonaistarve nousee yli 700 000 asuntoon vuoteen 2040 mennessä. Pelkästään Helsingin seudun tarve on 15 000 asunnon luokkaa vuodessa.

Tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudun vuosittaisen asuntotuotannon tulisi olla keskimäärin 12 000–13 500 asuntoa vuodessa, jotta vanhojen asuntojen hintataso pysyisi pääkaupunkiseudulla keskimäärin nykyisellä tasolla.

Pääkaupunkiseudun asuntopula on seudullinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan myös seudullista yhteistyötä, tutkimuksessa ehdotetaan.

Asumistukihakemus.
Ismo Pekkarinen / AOP

Asumistuki kaipaa remonttia

Pääkaupunkiseudun asunto-ongelmien lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin asumistukijärjestelmää. Asumistukimenot ovat kasvaneet vauhdilla, mikä on aiheuttanut arvostelua tukea kohtaan.

Tutkimuksen mukaan asumistuki on edelleen toimiva tukijärjestelmä, kun se mahdollistaa pienituloisten vuokra-asumisen.

Tutkimuksen mukaan asumistukea on kuitenkin kehitettävä, jotta siihen liittyviä kannustinloukkuvaikutuksia voidaan hillitä. Tutkimuksessa ehdotetaan, että asumistuen suuruus tulee suhteuttaa asuntomarkkinoiden kokonaisuuteen.