1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Samaa sukupuolta olevien vihkiminen avioliittoon

Homopareja vihkinyt pappi sai tuomiokapitulilta vakavan moitteen

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti ensimmäisenä Suomessa samaa sukupuolta olevia pareja vihkineen papin rankaisemisesta.

Samaa sukupuolta olevien vihkiminen avioliittoon
Pastori Kai Sadinmaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin edustalla Helsingissä 13. syyskuuta 2017.
Pastori Kai Sadinmaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin edustalla Helsingissä 13. syyskuuta 2017.Vesa Moilanen / Lehtikuva

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut vakavan moitteen (siirryt toiseen palveluun) homopareja vihkineelle pappi Kai Sadinmaalle. Moite on Suomessa ensimmäinen selkeä rangaistus papille, joka on vihkinyt samaa sukupuolta olevia pareja.

Piispa Irja Askolan mukaan kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta kirkolain mukaisesta rangaistuksesta, eikä Sadinmaa menetä pappisoikeuksiaan.

– Päädyimme siihen, kun kokonaiskuvan näkökulmasta tarkastelimme asiaa, että hän saa kuitenkin vakavan moitteen siitä, että on toiminut vastoin piispan ohjeistusta tässä hiippakunnassa. Mutta se ei ole kirkkolain mahdollistama sanktio tai rangaistus.

Askola sanoo, että kirkkolaki ei taivu siihen, että ne papit, jotka haluaisivat vihkiä tai siunata samaa sukupuolta olevia pareja kuten muissa luterilaisissa kirkoissa tehdään, voisivat näin menetellä.

– Me odotamme sitä, että voimme noudattaa yhteisiä pelisääntöjä, niin kuin työyhteisössä yleensä noudatetaan.

Askolan mukaan se, mikä päätöksen merkitys on, jää nähtäväksi.

– Minusta oli tärkeää kuitenkin, että meillä oli hyvä keskustelu ja se, että emme lähteneet rankaisulinjalle vaan keskustelulinjalle.

Kaikki kantelut käsitellään erikseen

Mikäli muista homopappeja vihkineistä papeista tehdään kanteluja, ne käsitellään Askolan mukaan jokaisen kohdalla erikseen. Myös jokainen hiippakunta tekee päätöksensä itsenäisesti.

Askola ei ota kantaa siihen, mitä tapahtuu, jos Sadinmaa jatkaa homoparien vihkimistä.

– Se jää nähtäväksi. Keskustelen ensin hänen kanssaan.

Sadinmaan saamaan vakavaan moitteeseen liittyy kehotus noudattaa pappisviran velvollisuuksia.

Askola oli puhutellut piispainkokouksen linjausta vastoin toiminutta Sadinmaata jo ennen tuomiokapitulin kokousta.

Tuomiokapitulin ratkaisu syntyi äänin 5-2. Vähemmistöön jääneet ja päätökseen eriävän mielipiteen jättäneet tuomiokapitulin jäsenet katsoivat, että Sadinmaa ei ollut toiminut pappisviran velvollisuuksien vastaisesti.

Kokouksessa keskusteltiin myös moitetta ankaramman varoituksen antamisesta Sadinmaalle.

Tuomiokapituli joutui käsittelemään Sadinmaan toimia hänestä tehtyjen kantelujen vuoksi. Sadinmaan katsottiin muun muassa rikkoneen kirkon tunnustusta ja pappislupaustaan vihkiessään homopareja.

Kai Sadinmaa vihki ensimmäisenä pappina Suomessa kaksi samaa sukupuolta olevaa paria Helsingissä 1. maaliskuuta 2017, kun sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan.

Sadinmaa on kiistänyt syytökset. Hän katsoo, että avioliitto on luterilaisessa ajattelussa valtiollinen instituutio ja sitä koskevat maalliset lait, eikä pappi voi julkisen vallan edustajana olla noudattamatta lakia.

Moitteesta voi valittaa oikeuteen

Sadinmaan saama vakava moite ei ole tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saarion mukaan tavanomainen seuraamus.

– En tiedä onko tuolla nimikkeellä annettu ratkaisuja.Tämähän on tavallaan tuomiokapitun antama ohjaus, sitä ei ole kirkkolain seuraamuskategoriassa mainittu.

Saario ei muista, että vakavia moitteita olisi annettu Helsingin hippakunnassa ainakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Saarion mukaan Sadinmaa voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Tuomiokapitulilla oli muitakin vaihtoehtoja Sadinmaan rankaisemiseen.

Ankarammilla rankaisutoimilla tuomiokapituli olisi voinut viedä Sadinmaalta oikeudet toimia pappina määräajaksi tai kokonaan.

Sadinmaa on kertonut jo etukäteen, että jos hän saa tuomiokapitulilta rangaistuksen, hän valittaa siitä. Moitteesta on mahdollisuus valittaa.

Valitus käsiteltäisiin Helsingin hallinto-oikeudessa ja mahdollisesti vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kai Sadinmaan lisäksi samaa sukupuolta olevia pareja on vihkinyt tai siunannut avioliittoon arviolta lähes 30 pappia kahdeksan hiippakunnan alueella.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli (siirryt toiseen palveluun) käsittelee Seinäjoen seurakunnan seurakuntapastori Henna Salon menettelyä ensi viikolla.

Juttua täydennetty piispa Irja Askolan kommenteilla 13.9.2017 klo 16.25 ja lakimiesasessori Ritva Saarion kommenteilla klo 16.40. Korjattu kahden eri mieltä olleen tuomiokapitulin jäsenen kanta klo 16.50.

Lue seuraavaksi