Veikko Feodoroff valitaan suoraan kolttien luottamusmieheksi – ainoa vaalikelpoinen ehdokas

Vaalilautakunta vahvistaa Veikko Feodoroffin kolttien luottamusmieheksi kaudelle 2018–2020.

luottamusmiehet
Veikko Feodoroff
YLE Sápmi

Kolttien luottamusmiesvaalien vaalilautakunta on todennut, että kolttien luottamusmiesvaalissa 2017 on asetettu yksi vaalikelpoinen ehdokas, Veikko Feodoroff. Näin ollen vaalilautakunta vahvisti kokouksessaan 13.9.2017 Veikko Feodoroffin kolttien luottamusmieheksi kaudelle 2018–2020.

Vaalilautakunta tutki vaalikelpoisuuden koltansaamen kielitaidon osalta

Kolttien luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu päättyi elokuun lopussa ja vaalipäivän oli määrä olla lokakuun 8. päivä.

Kolttalain mukaan luottamusmiehen ja hänen varamiehensä tulee olla koltta-alueella asuva koltankielentaitoinen henkilö, joka on tehtävään kykenevä.

Vaalilautakunta kertoo tiedotteessaan, että se on 7.7.2017 pidetyssä kokouksessaan päättänyt, että sen tehtävänä on tutkia luottamusmiesvaaliehdokkaiden vaalikelpoisuus myös koltansaamen kielitaidon osalta.

Vaalilautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2017, että vuoden 2017 kolttien luottamusmiesvaaliehdokkaiden vaalikelpoisuuden on välttämätöntä muun muassa vaalilautakunnan edellisten luottamusmiesvaalien yhteydessä saaman palautteen johdosta. Sen mukaan vaalilautakunnan on varmistettava ehdokkaiden vaalikelpoisuus aiempaa perusteellisemmin.

– Yhdenvertaisuuden vuoksi kaikkien ehdokkaiden vaalikelpoisuus koltansaamen kielitaidon osalta tarkistetaan samalla tavalla, vaalilautakunnan tiedotteessa kerrotaan.

Ehdokkailla oli useita mahdollisuuksia osallistua kielitaidon arviointitilaisuuteen

Vaalilautakunta perusti kokouksessaan 1.9.2017 puolueettoman arviointiryhmän, jonka tarkoitus oli arvioida kaikkien kolttien luottamusmiesvaaliehdokkaiden suullinen koltansaamen kielitaito keskustelussa. Vaalilautakunnan tiedotteen mukaan kaikki arviointiryhmän jäsenet olivat vaalilautakunnan ulkopuolisia koltansaamen kielen taitoisia henkilöitä.

– Vaalilautakunta järjesti ehdokkaille useita mahdollisuuksia osallistua koltansaamen kielitaidon arviointitilaisuuteen Sevettijärvellä tai Skype-yhteyden kautta. Arviointi oli kuitenkin kaikkien ehdokkaiden osalta oltava suoritettuna viimeistään 12.9.2017.

Vaalilautakunta totesi kokouksessaan 6.9.2017, että mikäli ehdokas ei saavu paikalle arviointitilaisuuteen tai ota yhteyttä vaalilautakunnan puheenjohtajaan sopiakseen arvioinnin ajankohdasta, ei vaalilautakunnalla ole riittäviä edellytyksiä varmistua ehdokkaan vaalikelpoisuudesta, eikä esitettyä ehdokasta näin ollen voida asettaa ehdolle kolttien luottamusmiesvaalissa 2017.

Kolttalain mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti Lapin lääninoikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun vaalin tulos on julkaistu. Entiselle Lapin lääninoikeudelle kuuluneet hallintoasiat ovat nykyään Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden alaisuudessa.

Päivitetty 14.9.2017 klo 8:24: Lisätty tieto valitusten osoittamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.