Lappilaiset ehdottaneet satoja luontokohteita Metsähallitukselle – kolmasosa säästetään metsähakkuilta

Erityisen paljon huomiota on saanut Iso Porovaara Kolarissa.

Metsähallitus
Tunturin ruskaa
Antero Pesonen

Metsähallitus on kerännyt huhtikuun lopusta lähtien tietoa Etelä- ja Länsi-Lapin arvokkaista luontokohteista.

Netin kautta voi ehdottaa arvokkaana pitämäänsä luontokohdetta tai marjastus-, kalastus- tai retkeilypaikkaa, joka ansaitsee suojelun metsähakkuilta. Esityksiä on tullut tähän mennessä noin 750, kertoo projektipäällikkö Mika Puustinen Metsähallituksesta.

– Kyllä tämä määrä on yllättänyt positiivisesti, koska yleisötilaisuuksiin ei tahtonut tulla porukkaa, Puustinen kertoo. Eniten mainintoja on saanut Iso ja Pieni Porovaara Kolarissa. Suojeltavaksi on esitetty myös lähteitä, soita ja vaaranrinteitä.

Ensi vuonna kysely laajenee Keski- ja Pohjois-Lappiin

Metsähallituksen työntekijät poimivat esityksistä ne kohteet, jotka ovat valtion mailla ja vertaavat esityksiä olemassa olevaan tietoon. Mikäli luontotietoja ei kohteesta ole, työntekijät jalkautuvat maastoon tai tutkivat seutua ilmakuvista.

Mika Puustisen kokemus on, että noin kolmannes saa luontokohteen statuksen, mikä tarkoittaa rauhoittamista metsätaloudelta. Loput esityksistä eivät täytä kriteerejä.

– Esimerkiksi vanhojen metsien osalta täytyy täyttyä ikäkriteeri eli 200 vuotta, kantoja ei saa myöskään olla paljon ja lahopuuta pitää olla tietty määrä, Puustinen luettelee.

Etelä- ja Länsi-Lapin luontokohteita voi ehdottaa ensi kesään saakka. Ensi vuonna kysely laajenee koskemaan Keski- ja Pohjois-Lappia. Myöhemmin siirrytään vaiheittain kohti eteläisempää Suomea.

Metsähallitus teki kaikille valtion maille alue-ekologisen suunnitelman vuosina 1996 - 2000, mutta sen jälkeen sekä maankäytössä että suojelualueissa on tapahtunut monia muutoksia. Karttapohjainen nettikysely toimii apuna tuon suunnitelman päivittämisessä.