Kauppa kiittelee alkoholilakiesitystä, päihdetyön asiantuntija ennustaa kuolemia – "Suurin työllistävä vaikutus sote-palveluissa"

Alkoholin takia menetetään vuosittain noin kaksi miljoonaa työpäivää eli menetetään arviolta noin 500–600 miljoonaa euroa vuodessa, arvioivat päihdetyön asiantuntijat.

Alkoholilainsäädäntö
Oluen kaatamista lasiin.
Vahvempien oluiden myynti muuallakin kuin Alkossa nostaisi alkoholin kokonaiskulutusta, arvioi THL.Antti Ojala / Yle

Hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi on maltillinen ja tukee kotimarkkinoita, arvioi Päivittäistavarakauppa ry tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun). Kaupan alan yritysten edunvalvoja toivoo uudistuksen toteutuvan nopeasti ja hallituksen esittämässä muodossa.

Enintään 5,5-prosenttisten erikoisoluiden myynnin vapauttaminen luo kasvumahdollisuuden pienpanimoille ja tukee alkoholikulttuurin siirtymistä määrästä kohti laatua eli ohjaa kuluttajia ostamaan kalliimpaa, mutta vähemmän, Päivittäistavarakauppa kiittelee.

"Lisää verotuloja ja työllisyyttä"

Uudistus toisi myös Suomelle lisää verotuloja, koska se vähentäisi vahvojen oluiden tuontia Virosta, kun vahvempia oluita saisi Suomessa muualtakin kuin Alkosta, yhdistys laskee.

Suomalaiset eivät kuitenkaan siirtyisi alkoholipitoisempiin juomiin, vaan keskiolut pysynee myydyimpänä päivittäistavarakaupan alkoholituotteena, Päivittäistavarakauppa arvioi.

Lakiuudistus on alan yrityksille tärkeä muun muassa työllisyyden ja kattavan myymäläverkoston säilymisen takia, yhdistys sanoo.

"Lisää tapaturmia, sairauksia ja kuolemia"

Päihdetyön asiantuntijoiden näkökulma alkoholilain uudistukseen on vähemmän ruusuinen.

Alkoholista aiheutuvien kuolemien määrä kasvaa 150:lla vuodessa, jos ruokakaupassa myytävien alkoholijuomien enimmäisvahvuutta nostetaan 5,5 prosenttiin, sanoo Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto omassa kannanotossaan (siirryt toiseen palveluun).

Arvionsa EPT-verkosto pohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmaan, jonka mukaan vahvempien juomien myynti muualla kuin Alkossa nostaisi kokonaiskulutusta kuusi prosenttia. Alkoholikuolemien lisäksi sairauksien, tapaturmien ja järjestyshäiriöiden määrä kasvaisi.

– Uhkana on myös terveyserojen kasvaminen entisestään. Alkoholin kulutuksen kasvu uhkaa erityisesti kaikista haavoittuvimpia väestöryhmiä, sanoo EPT-verkoston puheenjohtaja, A-Klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen tiedotteessa.

Alkoholin haitat eivät kohdistu vain alkoholin suurkuluttajiin, vaan myös tavallisiin kuluttajiin, heidän läheisiinsä, työnantajiinsa ja työyhteisöihinsä, Kaukonen sanoo.

Kaksi miljoonaa rokulipäivää vuodessa

EPT-verkoston mukaan alkoholin takia menetetään vuosittain noin kaksi miljoonaa työpäivää eli menetetään arviolta noin 500–600 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaukonen ei pidä lakiuudistuksen työllistävää vaikutusta myönteisenä seikkana.

– Todellisuudessa suurin työllistävä vaikutus ja kustannukset kohdentuvat julkiselle puolelle, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin, Kaukonen sanoo.

Hallitus lähettää alkoholilain uudistuksen eduskuntaan: Katso listasta, mitkä asiat ovat muuttumassa

Terveyskysely: Nuorten alkoholinkäyttö vähenee, mutta ylipaino lisääntyy