1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveydenhoito

Valvira harkitsee väsymysoireisia hoitaneen tamperelaislääkärin tapauksen viemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valvira pitää Olli Polon ammattioikeuden rajoittamista koskevan päätöksen edelleen voimassa, vaikka hallinto-oikeus kumosi lääkärin toiminnasta tehdyn valituksen.

Läääkäri Olli Polo arvioi, että ajattelumalli on muuttumassa lääketieteessä Kuva: Marko Melto / Yle

Valvira harkitsee tamperelaisen erikoislääkäri Olli Polon tapauksen viemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi aiemmin tässä kuussa Valviran Pololle antaman varoituksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Valviraan.

Valviran tiedotteen (siirryt toiseen palveluun)mukaan hallinto-oikeuden päätöksellä ei ole vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tekemään ammattioikeuden rajoittamispäätökseen. Valvira vei syyskuun alussa Pololta luvan pitää ykstyisvastaanottoa. Tämä rajoitus on edelleen voimassa.

Varoitusta ja yksityisvastaanoton rajoittamista Valvira on perustellut potilasturvallisuudella ja katsoo, ettei hallinto-oikeus päätöksessään ota kantaa Polon toiminnan potilasturvallisuuteen.

Tiedotteen mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös perustuu siihen, että lääkäri Olli Polo on toimittanut hallinto-oikeuteen uutta, asiaa koskevaa tieteellistä selvitystä (kuten erilaisia lääketieteellisiä tutkimuksia koskevia dokumentteja) sekä sellaista uutta selvitystä, joka ei ole ollut Valviran tiedossa sen tehdessä päätöstä.

Valvira korostaa, että sen tehtävänä ei ole arvioida tieteellistä tutkimusta, eikä laatia tai ottaa kantaa hoitosuosituksiin.

Lääketiede murroksessa

Väsymysoireista kärsiviä hoitanut tamperelaislääkäri Olli Polo kiistää vaaran aiheuttamisen potilaille. Hänen mukaansa kiista enteilee ajattelumallin muutosta lääketieteessä.

– Lääketiede kehittyy aina myllerrysten kautta, arvioi Polo. Hän uskoo, että meneillään on erittäin merkittävä lääketieteen paradigman muutos.

– Se tarkoittaa, että ajattelumalli muuttuu 180 astetta. Potilaita, joiden fyysisiä oireita on selitetty psyykkisen sairastuvuuden kautta, tarkastellaankin toisin, sanoo Olli Polo.

– Nyt vaihdetaankin käsitys, että fyysiset sairaudet ovat se, mikä saattaa aiheuttaa psyykkisiä oireita, kuten masennusta, ahdistusta.

Myös Polo aikoo valittaa Valviran tekemästä ammattioikeuden rajoittamispäätöksestä hallinto-oikeuteen.