Naistenklinikalla työskennellään viemärin hajussa eikä tieto kulje – Aluehallintovirasto ojentaa sairaalan johtoa

Aluehallintovirasto antaa HUSille useita toimintaohjeita Naistenklinikalla tehdyn työsuojelutarkastuksen jälkeen. Suurimmat puutteet ovat tiedonkulussa.

Naistenklinikka (HUS)
Naistenklinikka potilas sänky
Antti Kolppo / Yle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki syyskuun alussa kätilöiden pyynnöstä työsuojelutarkastuksen Naistenklinikalla. Eniten huomautettavaa löytyi siitä, miten sairaanhoitopiiri on välittänyt tietoa työntekijöilleen.

Tarkastuksessa kävi ilmi, ettei työtilojen haitta- ja vaaratekijöitä ole käsitelty riittävästi kaikilla osastoilla. Työntekijöillä ei myöskään ollut riittävästi tietoa siitä, miten ammattitautiepäilyjä ja työperäisiä sairauksia tutkitaan työterveyshuollossa.

Keskustelussa nousi niin ikään esille, että työntekijät ovat olleet epätietoisia Naistenklinikan tiloissa tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä. Heiltä puuttui tietoa työnantajan korjaustoimenpiteistä ja niiden aikataulusta.

Työntekijöiden huoli lisää tiedon tarvetta

Osa Naistenklinikan työntekijöistä on altistunut huonolle sisäilmalle jo Kätilöopistolla työskennellessään ja oireilu on jatkunut työpaikan vaihduttua. Työntekijöiden oman arvion mukaan sisäilmaoireita on myös pelkästään Naistenklinikalla työskennelleillä.

Raportin mukaan työntekijöiden huoli tilojen terveellisyydestä etenkin remonttien aikana lisää täsmällisen ja ajantasaisen tiedon tarvetta. Toimivana korjausliikkeenä pidetään sitä, että osastonhoitajat on lisätty Naistenklinikan sisäilmaryhmän jäseniksi.

Aluehallintoviraston raportti ei ota kantaa sairaalarakennuksen sisäilmaongelmiin. Siinä kuitenkin korostetaan, että työnantajan tulee seurata, että tehdyt korjaukset ovat olleet riittäviä.

Viemäritukoksia ympäri Meilahden sairaala-aluetta

Tarkastuksen aikana myös nousi esille, että Naistenklinikan tiloissa on usein viemäritukoksia, jotka aiheuttavat toistuvia hajuhaittoja. Tukoksia ei aina pystytä avaamaan välittömästi, sillä samanlaiset ongelmat työllistävät huoltoa ympäri Meilahden.

Raportissa todetaankin, että huoltotoiminta tulee järjestää niin, että häiriöt hoitohenkilökunnan työhön ovat mahdollisimman vähäisiä.

Naistenklinikalla hoidettavien synnytysten määrä kasvaa lähitulevaisuudessa, kun Kätilöopiston sairaala suljetaan siellä ilmenneiden vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Viimeiset synnyttäjät otetaan Kätilöopistolle sisään 18. lokakuuta ennen kello kahta iltapäivällä.