Tilasto osoittaa: Pienituloiset eläkeläiset ja työttömät vaarassa pudota kelkasta, kun tuloerot kasvavat

Taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevista kotitalouksista valtaosa on yksinasuvia.

tuloerot
eläkeläinen laskee rahoja.
Ismo Pekkarinen / AOP

Hallituksen politiikan vaikutuksista tulerojen kasvuun on käyty viime päivinä vilkasta keskustelua.

Eduskunnan tietopalvelu laski vasemmistoliiton pyynnöstä, miten Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päätökset vaikuttavat tuloerojen kasvuun.

Tulos oli, että tuloerot kasvavat. Lisäksi laskelma osoitti, että suhteellisesti eniten laskevat kaikkein pienituloisimpien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot.

Oheisessa taulukossa väestö on jaettu kymmeneen yhtä suureen ryhmään, joista ensimmäisessä ovat kaikkein pienituloisimmat ja viimeisessä suurituloisimmat.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Pienituloisimmista kotitalouksista valtaosa yksinasuvia

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan alimman tulokymmeneksen kotitalouksista noin kolmannes on eläkeläistalouksia, joiden tulot muodostuvat usein joko pienestä kansaneläkkeestä tai takuueläkkeestä.

Pienituloisimmista kotitalouksista noin neljännes on työttömien kotitalouksia ja viidennes omillaan asuvia opiskelijoita.

Vajaa viidesosa yksinhuoltajien kotitalouksista sijoittuu alimpaan tuloluokkaan.

Vähiten ansaitsevasta kymmenesosasta seitsemän prosenttia on yrittäjiä ja viisi prosenttia palkansaajia.

Yhden hengen kotitalouksia kaikkein pienituloisimmista on kolme neljäsosaa.

Etuuksien leikkaus ja jäädytys näkyvät

Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen arvioi, että hallituksen päätöksistä tuloerojen kasvun kannalta ratkaisevimpia ovat olleet perusturvan leikkaus, sosiaalietuuksien indeksijäädytys ja opintotuen leikkaus.

Hallitus leikkasi tämän vuoden alusta lukien Kelan maksamia etuuksia 0,85 prosenttia.

Leikkuriin joutuivat muun muassa lapsilisät, työttömyysturvan peruspäiväraha, työmarkkinatuki, vammaisetuudet sekä kansaneläke ja takuueläke.

Indeksijäädytyksen vuoksi leikatut etuudet eivät nouse ensi vuonnakaan takuueläkettä lukuun ottamatta. Sitä hallitus päätti korottaa 15 eurolla kuukaudessa.

Toimeentulotuen hallitus säästi leikkaukselta ja jäädytykseltä. Toimeentulotuen perusosa nousi tämän vuoden alussa.

Opintorahan enimmäismäärä puolestaan pieneni elokuun alusta lukien noin 340 eurosta 250 euroon.

Lue lisää: Vähävaraisia auttavan Facebook-ryhmän apua kaivataan kipeästi: "Äidit itkevät onnesta, kun jääkaapissa on muutakin kuin valo"

Lue lisää: Heikki Hiilamo tuloerojen kasvusta: "Vahvassa asemassa olevat pystyvät entistä paremmin valvomaan omia etujaan"

Lue lisää: Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat: Laskelmat todistavat tuloerojen kasvavan