Uuden hotellin mahdollistava kaava on valmistumassa Kemissä

Kemissä suunnitellaan lisäystä kaupungin majoitustarjontaan. Vireillä on kokonaan uuden hotellin saaminen kaupunkiin ja perinteinen hotelli Merihovi rakentaa uutta majoituskapasiteettia.

Havainnekuva uudesta hotellista. Kuva: Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen

Kemissä on piakkoin tulossa nähtäville asemakaavan muutosehdotus, joka mahdollistaisi hotellin rakentamisen keskustaan. Tarkoituksena on yhdistää kolme tonttia ja muodostaa niistä yksi uusi (siirryt toiseen palveluun)siten, että siihen tulisi liike- ja asuintiloja.

Jopa kuusikerroksinen rakennus

Kemin kaupungin vt. kaavoituspäällikkö Saija Alakare kertoo, että kaavaehdotuksen mukaan tontille voisi rakentaa 5-6 kerroksisen rakennuksen, jonka julkisivujen enimmäiskorkeus olisi 17 metriä.

Nykyisillä tonteilla sijaitsevat vanhat rakennukset olisi mahdollista purkaa joko kokonaan tai osittain. Kyseessä on niin sanottu City-Kulman alue, joka rajautuu Valtakatuun, Kauppakatuun ja Keskuspuistokatuun.

Aloite asemakaavan muuttamisesta tuli vireille viime vuonna tontit omistavan Kemin City-Kulma Oy:n hakemuksesta. Yhtiö haluaa tonteille lisää rakennusoikeutta sekä muutoksen kaavamerkintään.

Tässä vaiheessa yhtiöstä ei haluta kommentoida asiaa mitenkään.

Kaavaehdotus on tulossa pian nähtäville

Kemin kaupungin tekninen lautakunta käsittelee asemakaavaehdotusta kokouksessaan tiistaina ja aineisto on tulossa nähtäville piakkoin.

Kaupunki pani kaavamuutoksen vireille viime vuonna erikseen, koska piti sitä tärkeänä keskustan toimintojen kannalta eikä kohde sisältynyt kaupungin kaavoituskatsaukseen.

Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä kesäkuun ajan. Määräaikaan mennessä siitä saatiin yksi lausunto, jossa Lapin Ely-keskus totesi, ettei sillä ole huomautettavaa kaavan valmisteluaineistosta. Mielipiteitä aineistosta ei saatu.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen

Hotellihuoneita rakennetaan lisää

Jos Kemin City Kulman Oy:n hotellihanke etenee, on vastaava vireillä myös naapurikorttelissa. Perinteinen hotelli Merihovi laajentaa ja uudistaa samalla nykyisiä tilojaan.

Tarkoituksena on rakentaa uusi luksushotelli siipirakennukseen, joka toimii tällä hetkellä pienteollisuustilana. Samalla uudistetaan hotellin nykyiset tilat.