WWF:n suojeluasiantuntija: Työ vaelluskalojen palauttamiseksi on ajankohtaisempaa kuin koskaan

Kansallinen kalatiestrategia, lohi- ja meritaimenstrategia sekä uusi kalastuslaki velvoittavat vahvistamaan kalojen luontaista elinkiertoa.

vaelluskalat
Matti Ovaska
Suojeluasiantuntija Matti Ovaska WWF:stä sanoo, että kansalaisyhteiskunnan ääntä tarvitaan myös vaelluskalojen palauttamisessa.Ari-Pekka Sinikoski/ WWF

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö tukevat vaelluskalojen palauttamista Kemi- ja Ounasjokeen. Ne ovat perustaneet Lohijokitiimi ry:n kanssa yhteistyöryhmän edistämään vaelluskalojen palauttamista Ounasjoen latvoille saakka.

– Haluamme olla tukemassa paikallista toimintaa, sillä Kemijoella tehtävillä ratkaisuilla on valtakunnallista merkittävyyttä, luonnehtii WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Kansallinen kalatiestrategia, lohi- ja meritaimenstrategia sekä uusi kalastuslaki velvoittavat vahvistamaan kalojen luontaista elinkiertoa ja vaelluskalojen palauttaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Lisäksi Lapin ELY-keskus on pannut liikkeelle Kemijoen kalatalousvelvoitteen uudistamisen. Tämä muutoshakemus on käsiteltävänä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

– Vaelluskalakantojen eteen tehtävä työ on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen. Järjestöillä on paljon asiantuntemusta ja käytännön kokemusta, joten emme voi vain katsoa sivusta, mitä Kemijoella tapahtuu vaelluskalakantojen palauttamiseksi. Tähän tarvitaan myös kansalaisyhteiskunnan ääni, perustelee Ovaska.

Lohijokitiimin jättäminen ulkopuolelle on herättänyt huomiota

Oma vaikutuksensa uuden yhteistyöryhmän perustamiseen on ollut myös Lohijokitiimin kohtelulla.

Se on Kemi- ja Ounasjokivarren kuntien, kalastusalueiden ja Metsähallituksen ylläpitämä yhdistys, joka on jo vuosikymmeniä tehnyt hartiavoimin töitä lohen palauttamiseksi Kemi- ja Ounasjoelle.

Lohijokitiimi jätettiin kuitenkin ulkopuolelle yhteistyöryhmästä, joka koordinoi tällä hetkellä vaelluskalan palauttamiseen tarkoitettuja hallituksen kärkihankevaroja Lapissa. Tämän työryhmän toimintaa vetää Lapin liitto ja sitä rahoittavat Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy.

– Onhan se pettymys, jos tarkoituksena on ollut perustaa laajapohjainen yhteistyöryhmä. Lohijokitiimi on vastannut vaelluskalojen palauttamiseen liittyvästä käytännön työstä, joten heidän läsnäolonsa pitäisi olla itsestäänselvyys. Valtakunnallisella tasolla laajapohjaisuus on huomioitu vaelluskala-asioissa hyvin, joten on ihmeellistä, ettei samaa toimintamallia sovelleta paikallisella tasolla, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Taivalkosken voimalaitos.
Riikka Rautiainen/ Yle

Huomiota myös taimenkantoihin

WWF:n toiveena on, että Kemijoella voitaisiin lohen lisäksi kiinnittää huomiota myös taimeneen. Sekä merivaelteiset että sisävesien taimenkannat ovat Suomessa uhanalaisia.

– Taimenelle potentiaalisia vesistöjä on erityisesti sivujoissa, jotka voitaisiin saada pienellä virityksellä hyvinkin tuottaviksi, sanoo Ovaska.

Tavoitteena on myös, että Kemijoella lohen palauttamiseksi tehtyjen toimien vaikutuksia voitaisiin seurata nykyistä paremmin.

Yhteistyöryhmä aikoo ottaa kantaa ja tehdä esityksiä sekä pyytää tarvittaessa lausuntoja Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalojen palauttamiseen ja muuhun vesiluonnon tilaan vaikuttavasta toiminnasta.

Se kokoontuu tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa, mutta muuten yhteydenpito tapahtuu pääasiallisesti sähköisesti.