Julkisen sanan neuvostolta langettava päätös Ylelle Instagram-tilin käytöstä

JSN:n mukaan paikallistoimitus luovutti journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille luovuttaessaan Instagram-tilinsä käyttäjätunnukset vierailijoille.

Julkisen sanan neuvosto
Yle liput.
Derrick Frilund / Yle

Yle Oulun paikallistoimituksen Instagram-tilillä vieraili viikonloppuisin toimituksen ulkopuolisia henkilöitä 20.5.-2.7.2017 välisenä aikana. He saivat julkaista sisältöjä täysin itsenäisesti Ylen paikallistoimituksen tilillä hastagilla #yleinstavieras.

Ylen vastaava päätoimittajan (vt.) Marit af Björkestenin mukaan Yle Oulun Instagram-vieras -konsepti oli uudenlainen kokeilu, jolla pyrittiin löytämään uusia tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa. Vieraat liittyivät pääosin Yle Oulun muihin sisältöihin ja olivat esimerkiksi ajankohtaisia henkilöitä.

Julkisen sanan neuvoston mukaan se, että vierailijoiden julkaisema sisältö merkittiin hashtagilla #yleinstavieras, ei riittänyt kertomaan yleisölle sisällön luonteesta. Vieraille annettiin ohjeistus, mutta JSN:n mukaan Yle Oulu ei varmistanut, että vierailijat tunsivat sen toimituspolitiikan sekä Journalistin ohjeet ja olivat sitoutuneet niiden noudattamiseen.

Julkisen sanan neuvoston langettavan päätöksen mukaan Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 2.

*Päätös kokonaisuudessaan: *JSN:n langettava päätös Ylelle