Kärsitkö "avokonttorihelvetistä"? Kohta uudessa toimistossa saa kaikua vain yhtä paljon kuin olohuoneessa

Lähes 40 prosenttia avotoimistoissa työskentelevistä ihmisistä kokee, että melu haittaa merkittävästi työntekoa.

Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Avotoimistotyöskentely on monen toimistotyötä tekevän arkea: arviolta yli puolet suomalaisista toimistotyöntekijöistä työskentelee avotoimistoissa.

Avotoimistotyöskentelyssä on kuitenkin nurjat puolensa. Tutkimuksissa on todettu (siirryt toiseen palveluun), että avokonttorin melu aiheuttaa stressiä ja lisää virheitä.

Joskus avotoimiston ääniympäristö voi äityä niin sietämättömäksi, että keskittymistä vaativia töitä ei voi tehdä. Työpaikoilla ongelmasta puhutaan ”avokonttorihelvettinä”.

Asiaan saattaa pian olla luvassa helpotusta. Ympäristöministeriössä on valmisteilla asetus (siirryt toiseen palveluun), jolla avotoimistojen ääniolosuhteille asetetaan ensimmäistä kertaa sitovat rajat. Uudesta asetuksesta on kertonut Lännen Media (siirryt toiseen palveluun).

Ensi vuoden alusta voimaan kaavailtu asetus koskee lähtökohtaisesti uudishankkeita, jo olemassa oleviin toimistotiloihin sillä ei puututa.

Asetuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa työtehoa ja sitä kautta työn tuottavuutta, kertoo ympäristöneuvos Ari Saarinen ympäristöministeriöstä.

– Tässä [asetuksessa] ovat keskiössä tutkimuksissa ilmitulleet melun vaikutukset työtehoon. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus keskittyä työtehtäviin, Saarinen kertoo.

Vierustoverin puheesta saa erottua vain puolet

Asetuksessa puheen erotettavuudelle ja jälkikaiunnalle asetetaan selkeät ja mitattavissa olevat raja-arvot. Avotoimistotilan jälkikaiunta-ajan tulisi olla 0,4-0,6 sekuntia ja puheen erotettavuuslukuarvon korkeintaan 0,50.

Asetuksen jälkikaiunta-ajalla tarkoitetaan sitä, että avotoimistossa saa kaikua korkeintaan yhtä paljon kuin tavallisessa olohuoneessa, selittää meluntorjunnan dosentti Valtteri Hongisto Turun ammattikorkeakoulusta.

Asetuksessa oleva puheen erotettavuuslukuarvo taas tarkoittaa sitä, että viereisestä työpisteestä kuuluvasta puheäänestä saa erottua korkeintaan puolet.

– Jos arvo on yli 0,50, työteho kärsii merkittävästi. Jos arvo menee sen alle, puheen aiheuttamat haitat työteholle vähenevät merkittävästi. Näkemys perustuu useisiin aiheesta julkaisemiimme psykologisiin tutkimuksiin, Hongisto sanoo.

Ympäristöneuvos Ari Saarinen kertoo, että rakentajat saavat tilojen ääniympäristöä koskevat raja-arvot asetuksen mukaisiksi oikeanlaisilla akustiikkaratkaisuilla. Kyse on hänen mukaansa ennen kaikkea oikeista rakennusmateriaaleista.

– Myös kalusteiden oikeanlaisella sijoittelulla on mahdollista saada ääniolosuhteet säännöksen mukaiseksi, Saarinen huomauttaa.

"Olosuhteet varmasti paranevat"

Avotoimistojen meluongelmista väitellyt psykologi Annu Haapakangas kertoo, että lähes 40 prosenttia avotoimistoissa työskentelevistä ihmisistä kokee merkittävää meluhaittaa.

Joissakin yksittäisissä toimistoissa jopa 70 prosenttia ihmisistä voi kokea, että melu häiritsee työntekoa melko tai erittäin paljon.

– Minun käsitys ja kokemus on ollut, että Suomessa avotoimistojen olosuhteet ovat olleet aika huonot. Lisäksi työpaikat eivät oikein tunnu tietävän, miten olosuhteita voitaisiin parantaa.

Tulevaa asetusta Haapakangas kuvailee edistykselliseksi.

– Nyt kun annetaan ohjeita, joilla pakotetaan parantamaan huoneakustisia ominaisuuksia, ääniolosuhteet toimistoissa varmasti paranevat, Haapakangas näkee.

Lue myös: