1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Patria Aviation

Patria Aviationin toimihenkilöillä ulosmarssi – mielenilmaukseen osallistuu 130 ihmistä

Ulosmarssin taustalla ovat yt-neuvottelut, jotka koskevat lähes kaikkia ilmailu- ja puolustusteollisuuskonserni Patrian Suomessa työskentelevää henkilöstöä.

Patria Aviation
Hornet huolto.
Hornettien elinkaaripäivitys meneillään Patrian hallissaTuomas Kerkkänen / Yle

Pat­rian Avia­tion-lii­ke­toi­min­nan noin 130 toi­mi­hen­ki­löä Jämsän Hal­lis­sa, Pirk­ka­las­sa, Jyväskylän Tik­ka­kos­kel­la ja Kouvolan Utis­sa mars­si ulos tors­tai­na, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Mielenilmauksen taus­tal­la ovat 17.8.2017 aloi­te­tut yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut, jotka kos­ke­vat Pat­rian koko Suo­mes­sa toi­mi­vaa hen­ki­lös­töä pois­lu­kien Mil­log Oy sekä Ae­ro­struc­tu­res- ja Sys­tems-lii­ke­toi­min­to­jen tuo­tan­to-or­ga­ni­saa­tiot. Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 1 300 työntekijää.

Toimihenkilöt saivat tarpeekseen työnantajan tavasta käydä yt-neuvotteluja, kertoo Pron luottamusmies Jouko Riipi ammattiliiton nettisivulla.

– Työnantaja ei anna tietoja, tiedot tulevat hitaasti, ja muutoksen vaikutuksista irtisanomisiin ei ole annettu riittävän tarkkaa tietoa. Ensimmäiset kaksi viikkoa neuvotteluajasta meni hukkaan odotellessa, kun neuvotteluesitykseen liittyvät tiedot puuttuivat neuvotteluista. Pitäisi jo päästä puhumaan muutoksen vaikutuksesta tehtäviin, luottamusmies toteaa.

Toimihenkilöt palaavat töihinsä maanantaina työvuorojen mukaan.

Työt voivat loppua 130 henkilöltä

Patrian mukaan yhteistoiminta­­­neuvottelut aloi­tet­tiin tuo­tan­nol­li­sis­ta, ta­lou­del­li­sis­ta sekä toi­min­nan uu­del­leen­jär­jes­te­ly­tar­pees­ta joh­tu­vis­ta syis­tä ja ne voivat johtaa enintään 130 henkilön vähentämiseen.

Pat­ria on kan­sain­vä­li­nen puo­lus­tus-, tur­val­li­suus- ja il­mai­lua­lan elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lu­jen ja tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jen tuot­ta­ja. Kon­ser­nis­sa toi­mii noin 2 800 am­mat­ti­lais­ta.

Lue seuraavaksi