Hyppää sisältöön

Naapurin metsä voi päätyä korvattavaksesi – "Metsätuhoihin on varauduttu liian huonosti"

Viime vuosina suurimpia tuhoja metsiin ovat aiheuttaneet myrskyt ja kaarnakuoriaisiin kuuluva kirjanpainaja.

Omassa metsässään kulkemalla voi seurata puuston tilaa, mutta kauempana asuvan kannattaa varautua laajempiin vahinkoihin, sanoo MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkö Heikki Rahko. Kuva: Tiia Korhonen / Yle

PALTAMO Melalahdessa olevan kuusimetsän vanhimmat puut ovat 150-vuotiaita. MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkö Heikki Rahko katselee ympärilleen ja taputtelee vankkojen puiden runkoja. Nopealla vilkaisulla metsä näyttää voivan hyvin. Vain yhden puun rungossa on lahovaurion aiheuttama paksuuntuma.

Järeä kuusikko on kuitenkin otollinen kohde Suomen metsien viime vuosien pahimmalle tuholaiselle, kaarnakuoriaisiin kuuluvalle kirjanpainajalle.

– Kirjanpainaja kuivattaa puun yhdessä kesässä. Hyönteinen tekee lämpiminä kesinä useita poikueita, joten se leviää räjähdysmäisesti. Lähes 60 euron kuutiohintaisesta kuusitukista tulee polttopuuta, millä ei ole käytännössä kantohintaa, Rahko kertoo.

Metsävahinko on toki harvinaisempi kuin autolle tuleva vahinko, mutta menetys voi olla kuitenkin suuri.

Antti Pajula

Viime vuosina kirjanpainaja on aiheuttanut pahoja tuhoja etenkin Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Etelä-Savon metsissä. Kanta levisi nopeasti myrskyjen kaatamissa puissa. Kirjanpainajan iskeytymiselle alttiit alueet (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Metsäkeskus) yltävät Kainuun etelärajalle saakka. Vuonna 2015 kirjanpainajan aiheuttamien tuhojen takia metsää hakattiin lähes 1 500 hehtaaria.

– Pahin näyttäisi olevan tällä erää ohi. Kirjanpainajatuhot ovat selkeästi vähentyneet parin kylmän ja sateisen kesän myötä. Pelättävissä on, että kun seuraava myrsky pyyhkäisee kuusivaltaiselle alueelle ja siihen tulevat lämpimät kesät päälle, kanta kasvaa taas vauhdilla, sanoo johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen Metsäkeskuksesta.

Alle puolet yksityismetsistä vakuutettu

Suomessa on 20 miljoonaa hehtaaria metsää, josta 12 miljoonaa hehtaaria on yksityisessä omistuksessa. Yksityismetsistä noin 42 prosenttia on vakuutettu jollakin tavalla. Myrskyn varalta vakuutuksia on otettu noin kolmasosalle ja hyönteisten varalta noin neljäsosalle yksityismetsistä.

– Mahdollisiin metsätuhoihin on varauduttu liian huonosti. Ilman vakuutusta metsänomistaja kantaa kaikki riskit itse, sanoo MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkö Heikki Rahko.

Mitä paremmassa kunnossa puut ovat, sitä vähemmän metsään on tulossa erilaisia tuhoja, sanoo kenttäpäällikkö Heikki Rahko MTK:sta. Kuva: Tiia Korhonen / Yle

Metsälain mukaan esimerkiksi taimikon tuhoutuessa metsänomistaja on velvollinen uudistamaan metsänsä. Metsätuholaki taas velvoittaa maanomistajaa poistamaan esimerkiksi myrskyssä kaatuneet puut metsästä, jotta vältytään metsätuholta.

– Maanomistaja on korvausvelvollinen, jos tuho kuten tulipalo tai kirjanpainaja riistäytyy naapurimetsään. Silloin lähdetään käymään oikeutta siitä, kuka tuhon korvaa ja tiedämme, minkälaiset oikeudenkäyntikustannukset ovat. Tämä on yksi syy, miksi metsävakuutuksia tulisi ottaa nykyistä enemmän, Rahko perustelee.

Maanomistajan korvausvelvollisuudesta on tuore esimerkki. Syyskuussa valtio määrättiin korvaamaan (siirryt toiseen palveluun) (Metsälehti) naapurimetsään levittäytyneen kirjanpainajan aiheuttamat tuhot niiltä osin, mitä vakuutus ei niitä korvannut.

Metsävakuuttaminen on käytännössä myrskyvakuuttamista.

Petri Mero

Osa metsänomistajista voi pitää vakuutusmaksuja liian korkeina, mutta kyse voi olla myös tiedon puutteesta, sanoo Antti Pajula Suomen Metsäkeskuksesta. Esimerkiksi monet ammattimaiset metsänomistajat eivät ole vakuuttaneet metsäänsä, vaikka metsätulo merkitsee vuoden tuloista paljon.

– Perheessä voi olla 100 000 euron arvoinen metsä ilman minkäänlaista vakuutusta, mutta perheen 3 000 euron arvoisessa kakkosautossa on täyskaskovakuutus. Metsävahinko on toki harvinaisempi kuin autolle tuleva vahinko, mutta menetys voi olla kuitenkin suuri, Pajula kertoo.

Suppea vai laaja vakuutus?

Metsävakuutukset vaihtelevat yhtiöittäin. Suppein vakuutus sisältää yleensä palovakuutuksen. Seuraavalla tasolla mukana ovat myös myrskyvahingot. Laajimpaan ja kalleimpaan vaihtoehtoon sisältyvät lisäksi muun muassa hyönteis- ja eläinvahingot.

– Metsävakuuttaminen on käytännössä myrskyvakuuttamista. Jos katsotaan, mihin vahinkoluokkiin metsävakuutusten korvaukset menevät, esimerkiksi hyönteisten osuus kellertää tolpissa ensimmäisen kerran kunnolla vuonna 2012. Sitä ennen ongelmaa ei ollut, vaan ihmeteltiin myrskyjen kanssa, kertoo johtava asiantuntija Petri Mero Finanssiala ry:stä.

Valtaosa vakuutusyhtiöiden metsävakuutuksesta maksamasta korvauksista menee myrskytuhoihin. Vuonna 2012 korvauksia maksettiin yhteensä 55 miljoonaa euroa. Kuva: Finanssiala

Vakuutusyhtiöiden metsävakuutuksesta maksamat vuosikorvaukset vaihtelivat vuosina 2002–2016 muutamasta miljoonasta eurosta 55 miljoonaan. Metsävakuutusten hinnat ovat olleet viime vuosina nousussa, koska vakuutusyhtiöt ovat korvanneet etenkin myrskytuhovahinkoja.

Oma metsä kannattaa tuntea

Vakuutuksen hintaan vaikuttaa muun muassa myös se, kuinka suuren maksimikorvauksen haluaa tuhoutunutta kuutiometriä kohti ja kuinka suuren omavastuun on valmis kantamaan. Metsänomistajan kannattaa vakuutusta hankkiessaan selvittää, minkälainen vakuutustarve omassa metsässä on.

– Kannattaa miettiä, minkälainen metsä on ja minkälaisia tuhoja metsään voi tulla. Esimerkiksi paikallisia lumituhoja syntyy yleensä nuoreen metsään. Silloin korvausperusteeksi tulee metsikön odotusarvo, jolloin puhutaan merkittävistä korvauksista, kenttäpäällikkö Heikki Rahko MTK:sta kertoo. 

Ilman vakuutusta metsänomistaja kantaa kaikki riskit itse.

Heikki Rahko

Uhkia vastaan pystyy suojautumaan hyvällä metsänhoidolla. Mitä paremmassa kunnossa puut ovat eli mitä paremmin ne näyttävät kasvavan, sitä vähemmän metsään on tulossa erilaisia tuhoja.

– Jos metsänomistaja kulkee metsässään ja seuraa puuston tilaa, hän huomaa kyllä esimerkiksi kirjanpainajan. Jos metsänomistaja asuu kauempana metsästään, kannattaa varustautua laajempaan tuhoon eli ottaa laaja vakuutus, Rahko sanoo.