Konsulttiselvitys: KYSin päivystyksen ruuhkahuippuihin ratkaisuksi hoitajapoolit

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystykseen esitetään kokonaan uutta toimintamallia.

Kuopio
Sairaanhoitaja Jaana Launonen hoitaa potilasta.
Sakari Partanen / Yle

Terveydenhuollon konsulttiyritys NHG esittää, että Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksessä siirrytään kuormituksen tasaamiseksi tarvepohjaiseen toimintamalliin, jossa osa hoitajista liikkuisi yksiköiden välillä tarpeen mukaan.

Malli toteutettaisiin perustamalla päivystykseen, teholle ja heräämölle hoitajien yhteinen resurssipooli. Siinä hoitajia kohdennettaisiin neljän tunnin välein niihin yksiköihin, joissa on kulloinkin suurin tarve.

Jos neljännes hoitajista olisi mukana poolissa, lisää henkilöstöä ei tarvittaisi lainkaan, konsultti laskee.

Mikäli toimintaa jatketaan nykymallilla, hyvien tuloksien saavuttaminen edellyttäisi peräti 39 hoitajan lisäystä yksiköiden perusmiehitykseen. Tämä vaihtoehto maksaisi noin 2,5 miljoonaa vuodessa, mutta olisi konsultin mukaan joustamattomin.

NHG:n selvityksen mukaan KYSin päivystysalueella, teholla ja heräämössä on kokonaisuutena keskimäärin riittävästi hoitajia.

KYSin päivystys- ja akuuttiosastoilla sen sijaan resursointi on niukka. NHG:n selvityksen mukaan KYSin ongelmana on päivystysyksiköiden kuormituksen suuri vaihtelu vuoroittain ja tunneittain, mikä johtaa ajoittain vakaviinkin vajaamiehitystilanteisiin, vaikka hoitajia keskimäärin on riittävästi.

Palvelualuejohtaja Markku Härmä katsoo, että pitkään voimassa olleen työkulttuurin muuttaminen on iso asia. Härmä kuitenkin uskoo, että yhteisesti henkilökunnan kanssa suunnittelemalla saadaan aikaan paras ja KYSille sopivin poolimalli. Tärkeintä olisi saada henkilöstön kuormitukset paremmin hallintaan, Härmä näkee.

– Meillä on kehitteillä myös lukuisia muita muutoksia, kuten esimerkiksi kokeneiden erikoislääkäreiden siirtäminen etulinjaan, etukäteispuhelinneuvonnan lisääminen päivystykseen aikoville potilaille ja yhteistyön terävöittäminen Kuopion kaupungin perusterveyden päivystyksen kanssa, Härmä sanoo.