Satakunnan suuret teollisuuspalot paljastivat: Paloturvallisuudessa puutteita

Satakunnassa sattui tammikuun lopussa kaksi isoa teollisuuspaloa, joissa loukkaantui palomiehiä ja jotka aiheuttivat mittavia vahinkoja.

tulipalot
Tehtaan pihalla olleet muovipaalit paloivat voimakkaasti roihuten.
Pomarkun suurpalo tammikuussa johti palomiesten loukkaantumisiin.Jari Pelkonen / Yle

Onnettomuustutkintakeskus toteaa, että teollisuuden paloturvallisuudessa on puutteita. Keskus teki päätelmät Satakunnassa Porissa ja Pomarkussa tammikuussa sattuneiden suurten teollisuuspalojen pohjalta.

Palot sattuivat tammikuun lopussa. Pomarkussa paloi 26.1. suuri määrä muovia kierrätykseen erikoistuneen tehtaan varastokentällä. Porissa Huntsmanin titaanioksidi- eli pigmenttitehtaalla puolestaan syttyi erittäin suuri tulipalo 30.1.

Suurpaloista neljä suositusta

Molemmat tulipalot olivat suuria ja vaativat paljon pelastustoimelta paljon resursseja. Pomarkussa aktiiviset sammutustyöt kestivät 9 tuntia ja Porissa 20 tuntia. Pomarkun sammutustöissä loukkaantui lievästi kolme palomiestä ja Porissa lievästi yksi palomies.

Huntsman Pigments tulessa.
Huntsmanin paloJoona Haarala / Yle

Onnettomuustutkintakeskus antaa neljä turvallisuussuositusta teollisuuden paloturvallisuuden parantamiseksi ja vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Varauduttava pitkään ja laajaan paloon

Ensinnäkin sisäministeriön ja pelastuslaitosten pitäisi huolehtia, että teollisuuslaitokset varautuvat pelastussuunnittelussa pitkäkestoiseen ja laajimpaan mahdolliseen tulipaloon.

Kummassakaan teollisuuslaitoksessa ei ollut pelastussuunnitelmassa varauduttu laajaan ja pitkäkestoiseen paloon.

Vaahto sammutusaiheeksi

Toiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että pelastuslaitokset varautuvat vaahdon käyttöön sammutusaineena nykyistä paremmin.

Tulipalo Meri-Pori Huntsman
Huntsmanin paloa sammutettiin helikopterista.Joona Haarala / Yle

Pelastustoimella ensisijainen sammutusaine on vesi, mutta se ei sovellu kunnolla palavien nesteiden palon sammuttamiseen. Esimerkiksi Pomarkussa olisi tarvittu vaahtoa, koska muovi aiheuttaa sulaessaan nestepalon.

Putkistot huomioitava

Kolmas suositus liittyy palo-osastojen toteuttamiseen rakennusten ulkopuolella, joissa kulkee putkistoja. Porissa Huntsmanin titaanidioksiditehtaan katolla kulki muovisia putkistoja, joita pitkin palo levisi nopeasti. Putkistoista putosi palavaa muovia katemateriaalille, mikä johti palon leviämiseen.

Pomarkussa sammutustöiden uskotaan jatkuvan aamuun saakka.
Pomarkun suurpalo.Jari Pelkonen / Yle

Rakentamismääräysten mukaan palon ja savun leviämisen vaara rakennuksessa ei saa teknisten asennusten takia olennaisesti kasvaa. Vaatimus ei Porin titaanidioksiditehtaan tapauksessa toteutunut.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtavan tutkijan Kai Valosen mukaan putkistoja ei aina mielletä rakennuksen osiksi eikä niille välttämättä haeta rakennuslupaa. Putkistoja on monin paikoin voitu rakentaa palo-osastoinnin rajojen yli ilman palokatkoja, mikä mahdollistaa palon nopean leviämisen.

Sammutustyö onnistui

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Muoviteollisuus ry tekee selvityksen, jossa kartoitetaan muovin kierrätykseen liittyvät paloriskit.

Kai Valonen korostaa, että joka tapauksessa palojen sammutustyöt sujuivat olosuhteisiin nähden hyvin.

Korjattu ingressiä klo 15:44. Korjattu 25.9. klo 9:48 Kai Valosen titteli johtajasta johtavaksi tutkijaksi.