Luonnonsuojeluliitto: Jokihelmisimpukka on suojeltava vesivoimalalta

Kemijoen Sierilän voimalahankkeen alueelta Rovaniemeltä löydetyn jokihelmisimpukan eli raakun esiintymät pitää tutkia kunnolla, vaatii Suomen Luonnonsuojeluliitto. Kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) mukaan voimalaitosta ei pidä rakentaa, jos Kemijoesta löytyy lisääntymiskykyinen raakkukanta.

luonto
Kemijoesta Vanttauskosken alapuolelta löydetty raakku 16.9.2017
Kemijoesta Vanttauskosken alapuolelta löydetty raakku 16.9.2017 Lapin ely-keskuksen tilaamassa Alleco Oy:n raportissa. Alleco Oy

Luonnonsuojelijoille raakun löytyminen ei tullut yllätyksenä. Luonnonsuojeluliiton mukaan vanhat paikalliset maanomistajat ovat kertoneet lapsuudessaan löytäneet jokihelmisimpukoita sekä sivujoista että pääuomasta.

– Suomen Luonnonsuojeluliitto pitää tätä raakkulöytöä todella merkittävänä, mutta toisaalta emme pidä löytöä yllättävänä. Liitto jo pitkin kesää on vaatinut, että täällä pitää tehdä tarkempia inventointeja ja tutkia onko sillä alueella raakkua, Suomen Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall sanoo.

– Esiintymä pitää turvata ja jos se on riittävän iso, niin se saattaa vaarantaa koko Sierilän hankkeen toteutumisen, Lundvall toteaa.

Simpukka löydettiin Vanttauskosken alapuolelta. Löytöalueen vedenpintaa nostetaan merkittävästi jos Kemijoki Oy:n Sierilän vesivoimala rakennetaan. Säännöstely muuttaa alueen järvimäiseksi eikä raakku voi Lundvallin mukaan elää sellaisessa vesistössä.

Voimalayhtiö: Uusi vesivoimala parantaa raakun oloja

Kemijoki Oy:n johtaja Timo Torvinen tiedotti torstaina, ettei raakkulöytö ole heillekään yllätys. Torvisen mukaan se johtuu lajin pitkäikäisyydestä. Tiedotteessa ei kerrota miksi jokiyhtiö ei ole inventoinut raakkua alueelta voimalaitoslupaa hakiessaan, vaikkei lajin löytyminen nyt ollut yllätys.

Kemijoki Oy:n tiedotteessa arvellaan, että Alleco Oy:n tutkimusukeltajan löytämä raakku voi hyvinkin olla syntynyt ennen Kemijoen valjastamista tai kulkeutunut pääuomaan sivujoista.

Kemijoki Oy:n tiedotteessa myös teoretisoidaan, että Sierilän voimalaitos vähentäisi raakun löytöalueen virtaamaa ja vedenpinnan vaihtelua, joka teoriassa tarkoittaisi entistä parempia elinoloja raakulle.

Luonnonsuojeluliiton Lundvall tyrmää jokiyhtiön näkemyksen.

– Jos Sierilän voimalaitos rakennetaan, niin se tarkoittaa, että jokiosuus miltä raakku löytyi, muuttuu järvimäiseksi, allasmaiseksi jolloin se raakku sieltä häviää, Lundvall sanoo.

Lapin ely-keskuksen tilaaman asiantuntijan Alleco Oy:n tutkimusraportin mukaan sukeltamalla löydetty jokihelmisimpukka on 82 millimetriä pitkä. Raportin mukaan on hyvin mahdollista että löydetty yksilö on syntynyt vasta Kemijoen patoamisen jälkeen.

Raakku voi estää Sierilän rakentamisen

Kemijoki Oy ilmoitti torstaina jatkavansa Sierilän suunnittelua ja odottavansa viranomaisen kantaa asiassa. Lapin ely-keskus kertoi torstaina, että lisäselvitysten jälkeen selviävää tarvitaanko voimalalle poikkeuslupa erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan suojelusta.

Lappilainen kansanedustaja ja Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen Mikko Kärnä (kesk.) vaatii perjantaina, että raakkuesiintymä on tutkittava perinpohjaisesti.

– Mikäli todetaan, että Kemijoessa on lisääntymiskykyinen raakkukanta, ei Sierilän voimalaitoshanketta voida mielestäni toteuttaa, Kärnä toteaa tiedotteessaan.

Korkein hallinto-oikeus antoi keväällä 2017 Kemijoki Oy:lle luvan Sierilän voimalan rakentamiseen. Voimala tuhoaa Vanttauskosken ja Oikaraisen kylän välillä olevat viimeiset kosket ja nivat kuten Tervakarin ja Tikkasenkarin. Asiantuntijoiden mukaan voimalaitos hävittää alueella lisääntyvän harjuksen, koska kutupaikat tuhoutuvat.

Kemijoki Oy on aiemmin kertonut tekevänsä Sierilän voimalan investointipäätöksen tänä vuonna ja rakentamisen alkavan ensi vuonna.