Tutkimus paljastaa: Toimeentulon varmistaminen on tärkeä syy tehdä töitä eläkkeelläkin

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan eläkeikää lähestyvien työhalut ovat kasvaneet.

eläkeikä
Eläkeläinen kävelee kadulla.
Henrietta Hassinen / Yle

Suomalaisten halu tehdä töitä eläkkeellä näyttää kasvaneen. Eläketurvakeskuksen (ETK) tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin joka kolmas eläkeikää lähestyvä arvelee tekevänsä ainakin vähän töitä eläkkeellä.

ETK:n tilastojen mukaan muutama vuosi sitten töitä teki vain joka kymmenes vanhuuseläkkeensaaja.

Tärkeä motivaatio töiden teon jatkamiselle on raha. Toimeentulon turvaaminen oli keskeinen syy reilulle kolmannekselle kyselyn vastaajista.

– Niille, jotka arvioivat oman eläkeaikaisen toimeentulonsa hankalaksi, taloustilanne oli merkityksellinen syy jatkaa töiden tekemistä, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Sanna Tenhunen sanoo.

Vastaajista myös 30 prosenttia arvioi oman eläkeaikaisen toimeentulonsa huonoksi tai melko huonoksi. Hyväksi tai melko hyväksi toimeentulonsa arvioi 16 prosenttia. Vajaa puolet arvioi toimeentulonsa kohtalaiseksi.

Ajallaan eläkkeelle

Kyselyn perusteella suomalaiset aikovat valtaosin jäädä eläkkeelle täsmälleen omassa eläkeiässään. Korkeasti koulutetut ja yrittäjät ovat kuitenkin muita valmiimpia myöhentämään eläkkeelle siirtymistään.

Etenkin yrittäjät ja maatalousyrittäjät olivat muita valmiimpia myöhentämään eläkkeelle jäämistään. Myös toimihenkilöistä ja asiantuntijoita reilu kolmannes ilmoitti olevansa valmis jäämään eläkkeelle varsinaisen eläkeiän jälkeen.

– Työnteon jatkamista aikovat kokevat ehkä työnsä mielekkääksi ja se tarjoaa heille haasteita. Toisaalta taustalla voi olla se, että heidän kohdallaan työn määrää on helppoa sovitella, Tenhunen pohtii kysyttäessä syytä työn tekemisen jatkamiselle.

Uutuuseläkkeen suosio osui kohdalleen

Kysely ennakoi myös melko tarkasti osittaisen vanhuuseläkkeen jo toteutuneen suosion. Kysely tehtiin vuoden 2016 keväällä, kun uusi eläkelaki ei ollut vielä voimassa. Seitsemän prosenttia vastaajista kertoi olevansa kiinnostunut vanhan osa-aikaeläkkeen korvaavasta eläkkeestä.

Tulos on melko lähellä toteutunutta osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusten määrää. Heinäkuun loppuun mennessä hakemuksen oli jättänyt neljä prosenttia siihen oikeutetuista henkilöistä.

Eläketurvakeskuksen julkaiseman arvion mukaan hakemisvauhdin pysyessä ennallaan osuus nousee jo kuuteen prosenttiin.

– Kyllä tämä tulos vähän yllätti. Arviot hakemusten tulevasta määrästä ovat samaa suuruusluokkaa, Tenhunen sanoo.

Kysely lähetettiin 4000 henkilölle keväällä 2016. Kyselyn kohderyhmä olivat eläkeikää lähestyvät eli 54 - 62-vuotiaat miehet ja naiset. Kyselyyn vastasi reilut 2000 henkilöä. Vastaajien keski-ikä oli 58,1 vuotta.