Hyppää sisältöön

Kuulovammaisalan järjestöt moittivat voimakkaasti Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden hankintaa

Kuurojen Liitto ja Kuuloliitto katsovat, että muutokset Kelan tulkkauspalveluun uhkaavat tulkinkäyttäjien perusoikeuksia.

Kuva: Yle

Viime viikolla päätökseen saatu Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden hankinta herättää kuulovamma-alan järjestöissä suurta huolta palveluiden saatavuudesta ja laadusta. Järjestöt moittivat kilpailutusta jo kesäkuussa, jolloin ne myös esittivät yhteisen vetoomuksen kilpailutuksen keskeyttämiseksi.

Molemmat järjestöt ihmettelevät, miten tulkkauspalvelun saatavuus paranee, jos tulkkien määrää vähennetään.

Kuurojen Liiton kannanotossa kummastellaan Kelan tietoja, joiden mukaan yli 90 prosenttiin tilauksista on saatu tulkki. Liiton mukaan asiakkaiden arkikokemukset kertovat kuitenkin toista, ja ilman tulkkia on jääty valitettavan usein. Kuurojen Liitto onkin huolissaan siitä, miten Kela aikoo arvioida lisäresurssien tarpeen.

"Kirjoitustulkkien määrä ei riitä"

Erityisesti kuuroutuneita ja huonokuuloisia edustava Kuuloliitto moittii voimakkaasti Kelan päätöstä romahduttaa käytössä olevien kirjoitustulkkien määrää nykyisestä noin sadasta 40:een. Liitto muistuttaa, että kirjoitustulkkausta tarvitsevien tulkinkäyttäjien määrä tulee pikemminkin kasvamaan kuin pienenemään. Kuulo-ongelmat lisääntyvät erityisesti väestön ikääntymisen vuoksi. Erityisesti vieraita kieliä taitavien kirjoitustulkkien putoaminen palveluntuottajista nähdään huonona asiana, sillä erityisesti englannin kieltä käytetään nykyisin yleisesti työpaikoilla.

Huolta tulkkausalan osaamisen säilymisestä

Järjestöt kantavat huolta myös osaamisen säilymisestä tulkkausalalla. Kuuloliiton mukaan tulkkien kokemus ja osaaminen syntyvät vuosien työn tuloksena, ja korkeatasoisten ammattilaisten katoaminen alalta tulee aiheuttamaan vahinkoa tulkinkäyttäjille ja ammattikunnalle. Kuurojen Liiton mukaan alalla työskentelevien ja pian ammattiin valmistuvien tulkkien työnteon mahdollisuudet eivät saa heikentyä niin, että koko tulkkauspalvelu joutuu tulevaisuudessa uhanalaiseen asemaan.

Kuurojen Liitto vetoaa kannanotossaan sosiaali- ja terveysministeriöön, eduskuntaan ja Kelan valtuutettuihin, jotta tulkkauspalvelun järjestämistä arvioitaisiin uudelleen kiireellisenä.

Sekä Kuurojen Liitto että Kuuloliitto toteavat kannanotoissaan, että kilpailutus ei ole oikea väline tulkkauspalveluiden järjestämiseen. Kuuloliitto korostaa lisäksi, että hankinnassa täytyy noudattaa YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitetta neuvotella vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.

.
.