Valtion salkkuyhtiöllä yli 8 miljardin euron omistukset – Solidium kerää puhtia sijoittamiseensa

Valtion kokonaan omistama Solidium aikoo olla jatkossa entistä aktiivisempi omistaja. Se tarkoittaa myös sitä, että Solidiumin sijoitussalkkua voidaan rukata uuteen uskoon.

Solidium
Grafiikka

Solidiumin ruoriin tarttui viime keväänä toimitusjohtaja Antti Mäkinen. Solidiumin hallitus antoi Mäkiselle tehtäväksi firman strategian päivittämisen. Työ saatiin valmiiksi elokuussa.

– Keskeisin muutos liittyy aktiivisempaan omistajarooliin. Pyrimme vähemmistöomistajan keinoin tukemaan omistusyhtiötä menestymään verrokkiyhtiötään paremmin, Mäkinen selvittää.

Hänen mukaan tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on edustaja jokaisen omistusyhtiön hallituksessa. Hän voi olla joko Solidiumin työntekijä tai hallituksen jäsen. Yhtiö haluaa osallistua päätöksentekoon, vaikka ei halua olla leimallisesti mikään vallankäyttäjäyhtiö.

Toimitusjohtaja Mäkinen sanoo, että Solidium on myös aiempaa aktiivisempi uudistamaan osakesalkkunsa koostumusta. Tosin kovin räväköitä ja suuria uudistuksia Solidium ei voi nopeasti tehdä, koska sen merkitys on niin suuri Helsingin pörssissä.

Solidium voi tarvittaessa lisätä tai vähentää omistustaan ja sijoittaa uusiin yhtiöihin, joilla on kansallista intressiä. Viimeksi Solidium on hankkinut Konecranesin osakkeita 93 miljoonalla eurolla, ja toisaalta myynyt Outokummun osakkeita 94 miljoonalla eurolla. Stora Ensossa yhtiö on kasvattanut äänivaltaansa.

Tiistaina 26.9.2017 Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on yhteensä 8,3 miljardia euroa, ja valtiolle on jaettu voitonjakona yhteensä viisi miljardia yhdeksän vuoden aikana.

– Tämä on ollut huikea menestys valtiolle ja veronmaksajille, toimitusjohtaja Mäkinen huomauttaa.

Solidiumin tehtäväksi on määritelty olla aktiivinen ja pitkäjänteinen omistaja kansallisesti tärkeissä yrityksissä. Solidiumin omistamat yhtiöt ovat merkittäviä firmoja omilla toimialoillaan, ja ne ovat suuria työllistäjiä. Useat omistusfirmat ovat myös syklisiä eli suhdanneherkkiä.