"Emme heitä hanskoja tiskiin" – Kuopio selvittää vaihtoehtoisia keinoja Antikkalan rinteen lumettamiseen

Laskettelurinteiden lumettaminen jostakin muualta kuin järvestä saatavan veden avulla olisi poikkeuksellinen ratkaisu.

laskettelu
Mies tutkailee maastoa.
Tähän maisemaan Huippupaikat Oy olisi valmis investoimaan miljoonia.Toni Pitkänen / Yle

Kuopion kaupunki selvittää vaihtoehtoisia keinoja Antikkalan laskettelurinteen lumettamiseen. Itä-Suomen aluehallintovirasto ei myöntänyt kaupungille lupaa lumetusveden ottamiseen läheisestä Iso-Valkeisen lammesta.

Kaupunki aikoo valittaa AVIn päätöksestä, mutta muutoksen saaminen sitä kautta on hidasta ja epävarmaa. Sen vuoksi Kuopio ryhtyy ympäristöjohtaja Tanja Leppäsen mukaan selvittämään muita vaihtoehtoja rinteiden lumettamiseksi.

– Koska rinneyrittäjä ei ole vielä vetäytynyt hankkeesta, emme heitä hanskoja tiskiin, Leppänen sanoo.

Leppäsen mukaan on olemassa ainakin kaksi vaihtoehtoa, jotka olisivat nopeampia kuin AVIn päätöksen muuttaminen hallinto-oikeudessa. Toinen niistä on jo julkisuudessa ollut mahdollisuus (siirryt toiseen palveluun) käyttää lumetukseen porakaivovettä.

Lumettamiseen jouduttaisiin todennäköisesti ottamaan enemmän kuin 250 kuutiometriä vettä vuorokaudessa, jolloin siihen tarvittaisiin vesilain perusteella (siirryt toiseen palveluun) ympäristöviranomaisen lupa. Uuden luvan saaminen voisi kuitenkin olla valitustietä nopeampi reitti.

Toinen mahdollinen vaihtoehto on Leppäsen mukaan käyttää sekaisin useampia vedenlähteitä, esimerkiksi vesijohtovettä ja hulevettä. Näin vedenhankinta ei välttämättä tarvitsisi lainkaan ympäristöviranomaisen lupaa. Hän korostaa, ettei vielä tiedetä, ovatko vaihtoehdot taloudellisesti järkeviä tai edes toteuttamiskelpoisia. Niitä kuitenkin aiotaan selvittää.

– Henkilökohtaisesti pidän vähän eettisesti ongelmallisena, että kaivettaisiin juomakelpoista pohjavettä laskettelurinteeseen, mutta jos muuta vaihtoehtoa ei ole niin sitten on otettava sieltä.

Huippupaikat suhtautuu epäillen vaihtoehtoisiin suunnitelmiin

Antikkalan rinteet vuokranneen Huippupaikat Oy:n toimitusjohtaja Lauri Suutarinen on aidosti yllättynyt kuullessaan Kuopion suunnitelmista. Hän ei ole koskaan kuullut, että lumetusta olisi tehty esimerkiksi porakaivovedellä. Kaikissa Huippupaikkojen rinteissä lumetusvesi otetaan järvestä.

Suutarisen mukaan mahdollisuutta hyödyntää vesijohtovettä ja hulevettä rinteiden lumettamisessa ehdittiin jo selvittää, kun Antikkalan suunnitelmia vasta laadittiin.

– Silloin tultiin vesiperään. Muistaakseni todettiin, että vettä olisi pitänyt ottaa niin paljon, että sitä ei olisi riittänyt asukkaille. Se ei ollut missään nimessä mahdollista.

Sinänsä Suutarinen pitää hyvänä, että kaupungilla on kiinnostusta selvittää asiaa. Hän ei itse kuitenkaan näe muita järkeviä vaihtoehtoja lumetusjärjestelmän vedenottoon kuin järvivesi.

Suutarisen mukaan hänen on tarkoitus tavata Kuopion edustajien kanssa lähiviikkoina ja keskustella Antikkalan tulevaisuudesta.

Miljoonasuunnitelmista pettymykseen

Kuopion kaupunki vuokrasi Antikkalan laskettelurinteet Huippupaikat Oy:lle tammikuussa 2016. Yhtiö kertoi haluavansa tehdä miljoonien investoinnit laskettelukeskukseen.

Kehityssuunnitelmat pantiin kuitenkin jäihin, kun Itä-Suomen aluehallintovirasto ei myöntänyt lupaa lumetusjärjestelmän rakentamiselle. Sillä olisi ollut laajennuksessa keskeinen rooli.

Lumetusvesi oli tarkoitus ottaa Iso-Valkeisen lammesta. Aluehallintovirasto katsoi, että fosforipitoinen vesi rehevöittäisi Antikkalan rinnettä. Tällöin rinteessä kasvavat harvinaiset sienilajit ja kasvit saattaisivat kärsiä.

Harvinaisista sienistä rinteessä kasvaa muun muassa erittäin uhanalaiseksi arvioitu viherhäiverusokas. Harvinaisten sienten esiintyminen oli AVIn päätöksen perusteella tärkein yksittäinen suojelullinen peruste sille, miksi lupaa ei myönnetty.

Tulevana talvena Antikkalan rinteet pysyvät kiinni. Mikäli lupa vedenottoon olisi tullut, järjestelmä olisi todennäköisesti ehtinyt talvikaudelle 2018–2019.