1. yle.fi
  2. Uutiset

Macron: Eurooppaan yhteinen puolustusbudjetti ja komissaarien määrä alas

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Euroopan tulisi tehostaa yhteistyötä niin terrorismin torjunnassa, pakolaisvirtojen käsittelyssä kuin veronkierron estämisessä. Euroalueen yhteinen budjetti jäi epämääräisen maininnan tasolle Macronin EU-linjapuheessa.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
Ranskan presidentti Emmanuel Macron lupasi uudistaa Ranskan työmarkkinoita vaalikampanjassaan.Peter Foley / EPA

Eurooppalaisen yhteistyön kannattajana tunnettu Emmanuel Macron piti tänään odotetun EU-linjapuheensa Pariisissa.

Hänen mukaansa Eurooppa on nyt vaikeassa tilanteessa, sillä muun muassa nationalismi ja vapaakaupan vastustus nakertavat unionin perustaa.

Ranskan presidentti kuitenkin korosti, miten Eurooppa on selvinnyt monista kriiseistä ja sodista.

– Ajatus veljeydestä on ollut vahvempi kuin vihan ja koston ajatukset, Macron sanoi.

Macron piikitteli EU-kriittisiä voimia tuomalla esille, että EU ei ole Bryssel.

– Me olemme Eurooppa, presidentti kiteytti.

Macronin mukaan suorat kansanäänestykset eivät kuitenkaan ole paras tapa ajaa eurooppalaisten asiaa. Uusien äänestysten sijaan hän toivoikin entistä vilkkaampaa julkista keskustelua Euroopan tulevaisuudesta vuoden 2019 eurovaaleissa.

Yhteistä puolustusta on edistettävä

Macron arvosteli Euroopan olevan nykymuodossaan tehoton. Hän nosti esiin, että esimerkiksi terrorismin rahoituksen kitkemisessä eurooppalaiset maat voisivat tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Myös Euroopan puolustusta tulisi kehittää yhteisten hankintojen ja pidemmälle menevän yhteistyön kautta. Macronin mukaan jonkinlainen yhteinen puolustusbudjetti voisi tulla kyseeseen, kuten myös yhteisen puolustusalan tutkimuslaitoksen perustaminen.

Presidentin mukaan tällaiset edistysaskeleet voisivat toteutua seuraavalla vuosikymmenellä.

Pakolaispolitiikkaa tehostettava

Macronin mielestä Eurooppaan tulisi perustaa turvapaikkahakemusten yhteinen käsittelykeskus. Presidentin mielestä tietoa turvapaikanhakijoista tulisi vaihtaa maiden välillä nykyistä tehokkaammin, sillä hakemusten nopea käsittely olisi myös turvapaikanhakijoiden etu.

Macron sivusi puheessan myös pakolaisuuden juurisyitä, joihin Euroopan tulisi pyrkiä vaikuttamaan pitkän ajan politiikalla.

– Afrikkaa ei ole syytä pitää meitä uhkaavana naapurina, vaan pikemminkin lupaavana, strategisesti tärkeänä kumppanina.

Ilmastonmuutos on yhteinen haaste

Macronin mukaan on selvää, että Euroopan tulee olla johtava toimija ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Nykyiset päästökauppajärjestelyt eivät Macronin mielestä vaikuta tarpeeksi yritysten päästöihin. Samalla kun hiilen käyttö on tehtävä nykyistä kalliimmaksi, Euroopan on pyrittävä kehittämään yhteisten energiamarkkinoiden toimivuutta.

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa Macron käsitteli lyhyesti. Hänestä tärkeintä on turvata eurooppalaisen maanviljelyn jatkuvuus. Samalla myös elintarviketuotannon ja -kaupan valvontaa on tehostettava.

Veronkierto saatava kuriin

Macronin mukaan yksi keskeinen Euroopan haaste on saada kansainväliset suuryritykset maksamaan veronsa siihen maahan, missä tulos tehdään.

Tällä hetkellä monikansalliset yritykset pystyvät kirjaamaan voitot matalan verotuksen maihin ja siirtämään tappiot korkeamman verotuksen maihin. Macronin mukaan tämä osaltaan heikentää pienten yritysten kilpailukykyä ja vääristää siten markkinoita.

Digitaalisissa sisältöjen osalta Macron korosti tekijänoikeuksia. Presidentin mukaan korvaukset sisällöistä tulisi maksaa niiden tekijöille, ei sisältöjen siirtäjille.

EU:n tulee laajentua

Macronin mukaan EU:n tulisi karsia Brysselin poliittista koneistoa. Presidentin mielestä komissaarien määrä tulisi pudottaa 28:sta viiteentoista. Tämä tarkoittaisi, että monet pienemmät jäsenmaat voisivat tulevaisuudessa jäädä ilman omaa komissaaria. Tällä hetkellä jokaisella EU-maalla on komissaari Euroopan komissiossa.

Macron myös toivoi ylikansallisten ehdokaslistojen tulevan käyttöön eurovaaleissa. Hänen mukaansa puolet europarlamentaarikoista voitaisiin valita tällaisilta listoilta.

Macronin mielestä EU:n tulee edelleen pyrkiä unionin laajentamiseen Brexitistä huolimatta. Macronin mukaan tämä on tärkeää, sillä muuten Itä-Euroopan maat saattavat ajautua Venäjän vaikutusvallan piiriin.

Euroalueen yhteisvastuu jäi taka-alalle

Macron sivutti euroalueen tulevaisuuden puheessaan verrattain nopeasti. Euroalueen oma budjetti, talousministeri ja parlamentti tulivat mainituksi, mutta mitään konkreettisia aloitteita näiden perustamiseksi Macron ei esittänyt.

Ranskan presidentti toi esille tukensa "vahvalle" eurolle, mutta esimerkiksi yhteisvastuuta euromaiden veloista hän ei nostanut esiin.

– Meidän tulee etsiä yhtenäisyyttä ilman pakkottamista yhdenmukaisuuteen, Macron muotoili.

Samalla hän kuitenkin sanoi, että Euroopan unionin tulisi olla nykyistä solidaarisempi talousvaikeuksissa olevia jäsenmaita kohtaan.

Muokattu 26.9. kello 19:01: Lisätty maininta ylikansallisista ehdokaslistoista

Lue lisää:

Pakolaispolitiikkaan muutoksia, rahaliitosta tiiviimpi: Näitä neljää asiaa Macronin EU-linjapuheelta odotetaan

Lue seuraavaksi