12 vuotta kolttien luottamusmiehenä – Veikko Feodoroff palaa johtamaan kolttasaamelaisia vuodenvaihteessa

15 vuotta sitten sevettijärveläinen Veikko Feodoroff valittiin ensimmäistä kertaa kolttasaamelaisten keulamieheksi.

henkilökuvat
Veikko Feodoroff
Sevettijärveläinen Veikko Feodoroff on yksi pitkäaikaisimmista luottamusmiehistä kolttasaamelaisten historiassa.Vesa Toppari / Yle

Vaikka hänen viimeisimpiä vuosia kolttien luottamusmiehenä kutsuttiin passiivisiksi, palaa Veikko Feodoroff johtamaan kolttien kyläkokousta vuodenvaihteessa.

Tuntemukset ovat yhtä innokkaat kuin 15 vuotta sitten, kun Feodoroff aloitti kolttien luottamusmiehenä ensimmäistä kertaa.

– Minähän olin pitkään muualla, ennen kuin muutin takaisin Sevettijärvelle. Halusin, että täällä asuvilla ihmisillä olisi oikeuksia, joita tuetaan ja kehitetään. Niiden asioiden eteen olen alusta saakka tehnyt töitä, kertoo Feodoroff.

Veikko Feodoroff
Feodoroff palasi aikuisiällä kotiseudulleen takaisin työskennelläkseen poroelinkeinon parissa. Vesa Toppari / Yle

Viime vuosina kolttasaamelaisten elämä on muuttunut. Koltansaamen kielen ja kulttuurin säilymisen eteen on tehty paljon työtä. Tosin vanhempi sukupolvi on vienyt mennessään osan kolttasaamelaisten perinteistä, kun ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen.

– Yhä enemmän alkaa olla kiire säilyttää meidän kieli ja kulttuuri, jottei kaikki perinnetieto menisi ihmisten mukana hautaan. Muuten elämämme kulkee vauhdilla eteenpäin, kertoo Feodoroff.

“Kolttien tulee aktivoitua ja kulkea kyläkokouksissa”

Kolttasaamelaisten kyläkokous ja sen johtomiehenä toiminut kolttien luottamusmies ovat kehittäneet kolttasaamelaisten elämää ja oikeuksia jo satoja vuosia.

Kyläkokous oli tärkein paikka, jonne kolttasaamelaiset voivat kokoontua päättämään heitä koskevista asioista ja keskustelemaan kolttakulttuurin tilanteesta.

Veikko Feodoroffille luottamusmiehen tärkein työ on vahvistaa Suomen pienimmän saamelaisryhmää elämää koltta-alueella.

Kuitenkin kyläkokous ei toimi kuten pitäisi, mikäli kolttasaamelaiset eivät itse pidä kyläkokouksen asemaa tärkeänä.

– Ihmisten pitää olla aktiivisia ja olla mukana kyläkokouksissa. Tulla kyläkokouksiin. Tietysti nämä nuoret, jotka täällä työskentelevät voisi myös panostaa ja tuoda esille asioita esiin, jotka huolettavat. Nuorilla on ideoita, miten parantaa tätä meidän yhteisöämme ja miten pärjäisimme täällä, jatkaa Feodoroff.

Veikko Feodoroff
Veikko Feodoroff toivoo, että kolttasaamelaiset eivät unohtaisi ikiaikaisen kyläkokouksen merkitystä.Vesa Toppari / Yle

Luottamusmies toimii myös saamelaisalueen ulkopuolella asuvien edustajana

Maailman sodat muuttivat kolttasaamelaisten elämää radikaalisti: elämä siirtyi Inarin kunnan itäosiin Sevettijärven ja Nellimin alueille ja näistä alueista tehtiin kolttasaamelaisten kotiseutualue.

Myös kolttien luottamusmiehen työ on muuttunut ajan saatossa. Tänä päivänä luottamusmiehen ei tarvitse enää olla yhteisön vanhin, vaan toimeen valitaan henkilö vaaleilla kolmen vuoden välein.

Mitä sitten tapahtuu, jos kolttien kyläkokous ei pysty enää säilyttämään oman alkuperäisen asemansa kolttayhteisön elämässä?

– On tärkeää, että täällä koltta-alueella elää kolttasaamelaisia. Jos kolttia ei enää olisi täällä, kyllä silloin myös kyläkokouksen merkitys laskee. Miten kyläkokous voisi toimia ilman ihmisiä tai ilman puhevaltaa? Se on se vaara olemassa. Kyläkokous on kolttaperinteiden kulmakivi, joka varmistaa että kolttakylät ja meidän elämämme täällä säilyisi, jotta meidän ihmisillä olisi se ensisijainen paikka asua täällä.

Veikko Feodoroff
Veikko Feodoroffille luottamusmiehen tärkein työ on vahvistaa Suomen pienimmän saamelaisryhmää elämää koltta-alueella.Vesa Toppari / Yle

Luottamusmies toimii nykyään kolttasaamelaisten edunvalvojana, hoitaa viranomaisyhteyksiä ja edustaa kolttasaamelaisia erilaisissa tilaisuuksissa. Vaikka luottamusmies päällimmäisenä edistääkin koltta-alueiden asioita, näkee Feodoroff tärkeänä myös edustaa kaikkia Suomen kolttasaamelaisia asuinalueesta riippumatta.

– Meillä on paljon kieleen ja kulttuuriin liittyviä asioita, joita täytyy tukea myös Etelä-Suomessa ja muissa kylissä. Kolttakulttuuri ei elä vai ntäällä, vaikka täällä teemmekin kielityötä. Se näkyy myös muualla ja nythän on tekniikkaa, jolla tieto kielestä ja kulttuurista syntyy myös koltta-alueen ulkopuolellakin.

– Samalla tavoin me voimme täällä tukea ja nostaa esille myös muualla asuvien kolttasaamelaisten asioita.

Tausta: Luottamusmies päätettiin tänä vuonna ilman vaaleja – valituksia ei vielä tullut

Kolttien luottamusmiesvaalien vaalilautakunta vahvisti Veikko Feodoroffin luottamusmieheksi kaudeksi 2018-2020. Vaalilautakunnan kokouksessa 13. syyskuuta todettiin, että Feodoroff on on ainoa kolttien luottamusmiesvaaliin 2017 asetettu vaalikelpoinen ehdokas.

Muut halukkaat kolttien luottamusmieheksi olivat nykyinen luottamusmies Tanja Sanila ja Sergei Kp. Fofonoff.

Kolttien luottamusmiesehdokkaat 2014: Veikko Feodoroff (vas.), Tanja Sanila ja Sergei KP Fofonoff.
Tanja Sanila (keskellä) valittiin vuoden 2014 vaaleissa kolttien luottamusmieheksi. Feodoroff, Sanila ja Fofonoff halusivat myös tämän vuoden vaaleissa ehdolle. Sara Wesslin / Yle

Vaalilautakunta oli päättänyt kokouksessaan 1. syyskuuta, että vaalikelpoisuuden tarkistaminen on välttämätöntä muun muassa edellitävien vaalien yhteydessä saaman palautteen vuoksi. Vuoden 2014 kolttien luottamusmiesvaaleista annettiin palautetta, että vaalilautakunnan tulee varmistaa ehdokkaiden vaalikelpoisuus perusteellisemmin.

Vaalilautakunta järjesti ehdokkaille kieliarviointitilaisuuksia Sevettijärvellä ja Skype-yhteydellä. Ja mikäli ehdokas ei saavu paikalle arviointitilaisuuteen, ei vaalilautakunnalla ole edellytyksiä varmistua ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta.

Ehdokkaista Tanja Sanila ja Sergei Kp. Fofonoff ovat sanoneet valittavansa vaalilautakunnan päätöksestä. Yle Sápmin tietojen mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ei ole toistaiseksi saapunut ainuttakaan valitusta.