Stukin pääjohtaja: Ydinvoiman lupaprosesseja voitaisiin uudistaa, jos Suomeen tulee pienvoimaloita

Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan Petteri Tiippanan mukaan Suomessa pitäisi pohtia, onko lupaprosessi nykyaikaan soveltuva ja tarkoituksenmukainen.

energia
Olkiluoto ydinvoimala
AOP

Ydinvoimarakentaminen voi nopeutua tuntuvasti lähivuosina, kun markkinoille on tulossa moduuleista koottavia pienreaktoreita, joita voidaan valmistaa sarjatuotantona tehtaassa. Pienreaktoreilla korvattaisiin fossiilisia polttoaineita esimerkiksi teollisuuden lämmöntuotannossa.

Pienydinvoimaloita voitaisiin käyttää myös perinteisessä sähkön tuotannossa. Laitoksia kehitetään siten, että ne voitaisiin sijoittaa lähelle asutusta ja teollisuuslaitoksia.

Myös Suomen Säteilyturvakeskuksessa tehdään jo turvallisuustutkimusta.

– Näitä on hyvin monenlaisia laitostoimittajien piirustuspöydillä ja kohta jo varmasti markkinoillakin, Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana sanoo.

Lupaprosessi raskas pienille laitoksille

Tiippanan mukaan tekniikan kehitys voisi näkyä myös lupaprosesseissa.

– Sitä kannattaisi Suomessakin miettiä, että onko nykyinen tapa luvittaa tarkoituksenmukainen.

– Jos laitoksen turvallisuuden osoittaminen on yksinkertaista, niin kyllä lupakin voidaan silloin käsitellä suoraviivaisesti.

Tiippana pitää nykyistä lupaprosessia turhan raskaana esimerkiksi sarjatuotantona valmistettaville reaktoreille. Tiippanan mielestä lupaprosesseja voitaisiin uudistaa, jos Suomeen aletaan rakennetaa niin sanottuja pienydinvoimaloita.

– Näitä luvitettaisiin useampi kerralla. Ei mentäisi enää perinteisesti rektori kerrallaan eli se logiikka siinä muuttuisi, Tiippana sanoo.

Pienvoimaloiden rakenne on yksinkertaisempi

Esimerkiksi Eurajoen Olkiluodossa oli jo ennen rakenteilla olevaa laitosta kaksi reaktoria ja jokaiselle myllylle oli haettu luvat erikseen.

Tiippana sanoo, että pieniä voimaloita voitaisiin mahdollisesti luvittaa myös nykyistä nopeammin. Ideana pienten voimaloiden rakentamisessa on juuri se, että niitä rakennetaan useampia.

– Silloin luvituksessakin pitää mennä läpi useampi reaktori kerralla, että se kannattavuus tulee järkeväksi, Tiippana sanoo.

Pienissä voimaloissa rakenne on jo lähtökohtaisesti yksinkertaisempi kuin isoissa laitoksissa.

– Pyritään siihen, että nämä laitokset olisivat yksinkertasempia myös turvallisuuden osoittamisen kannalta, Tiippana linjaa.

Turvallisuudesta ei tingitä

Tiippana korostaa, että turvallisuudesta ei tingitä pientenkään laitosten kohdalla. Ydinvoimaloiden lupaprosessista säädetään Suomessa ydinenergialainsäädännössä.

– Vähän aikaa sitten selvitettiin, että näitä pieniä voimaloita voi kyllä luvittaa myös sen mukaisesti. Joka tapauksessa edessä on kuitenkin se, että luvittaa pitäisi aina kerralla useampia laitoksia. Mielestäni olisi hyvä pohtia sitä, onko nykyinen prosessi yhä tarkoituksenmukainen, Tiippana sanoo.