Tuore tutkimus: Pienen lapsen kanssa ajavat nuoret naiskuljettajat riskialttiita – "Mutta ei ole mitään syytä olettaa, etteikö vauvan itku häiritsisi myös miehiä"

Tutkimuksessa tarkasteltiin vain naiskuljettajia, sillä yksin vauvan kanssa ajavia mieskuljettajia oli aineistossa hyvin vähän.

liikenneonnettomuudet
Piirros, jossa vauva istuu maassa helistin ja autonavain kädessään sekä tutti suussaan, vieressään uutuuttaan kiiltävä henkilöauto.
Pasi Penkki / YLE Uutiset Grafiikka

Yhdysvaltalaista aineistoa hyödyntävän tutkimuksen mukaan nuorilla naiskuljettajilla, joilla on alle vuoden ikäinen lapsimatkustaja kyydissä, on kohonnut riski joutua kuolemaan johtavaan liikenneonnettomuuteen.

Tutkimus (siirryt toiseen palveluun) tehtiin Helsingin yliopiston liikennetutkimusyksikössä ja se on julkaistu Accident Analysis and Prevention -tiedelehdessä. (siirryt toiseen palveluun)

Tutkimuksesta vastasivat väitöskirjaa tekevä Ida Maasalo sekä hänen ohjaajansa Esko Lehtonen ja Heikki Summala.

– Kiinnostukseni aiheeseen alkoi, kun itselläni oli pieniä lapsia. Koin ajamisen heidän kanssaan hirveän vaikeaksi, kun he olivat vauvoja, joten lähdin selvittämään, onko tätä aihetta tutkittu, Maasalo kertoo.

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa nuorilla naisilla oli useammin pieni tai vanha auto.

Ida Maasalo

Tutkimuksen aineistona käytettiin vuosina 1994–2013 Yhdysvalloissa kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia.

Aineistosta kävi ilmi, että nuoret eli 16-24-vuotiaat pienen lapsen kanssa ajavat naiset aiheuttivat kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia useammin kuin saman ikäiset, ilman vauvaa ajavat naiset.

Vanhempien eli 25-39-vuotiaiden vauvan kanssa ajavien naisten kohdalla onnettomuusriski ei noussut.

Aineiston mukaan nuoret vauvan kanssa ajaneet naiset aiheuttivat kuolemaan johtaneen kolarin lähes kaksi kertaa useammin kuin vanhemmat vauvan kanssa ajaneet naiset.

Vaikka tutkimuksen aineisto viittaa siihen, että erityisesti nuoret kuljettajat ovat riskialttiita ajaessaan vauvan kanssa, kuljettajien ikä ei välttämättä ole keskeisin selittävä tekijä.

Myös kuljettajien kokemattomuus tai sosioekonominen tausta voivat selittää tuloksia.

– Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa nuorilla naisilla oli useammin pieni tai vanha auto, ja he ajoivat useammin ilman turvavyötä. Myös turvaistuin saattoi puuttua, Maasalo sanoo.

Väsymys lisää liikenneonnettomuuden riskiä

Maasalon mukaan kohonnut onnettomuusriski voi selittyä osittain sillä, että pieni lapsi voi häiritä auton kuljettajaa. Tähän viittaa erityisesti se, että kun ajoneuvossa oli kuljettajan kanssa toinen aikuismatkustaja, kolarointiriski väheni kuljettajien iästä riippumatta.

Kun toinen aikuinen pystyy huolehtimaan autossa matkustavasta vauvasta, kuljettaja voi keskittyä ajamiseen.

Pienten lasten kanssa ajaneet olivat myös useammin väsyneitä kuin ilman lasta ajaneet verrokit. Väsymys taas lisää liikenneonnettomuuden riskiä.

Todennäköisesti tulokset eivät kosketa vain naiskuljettajia

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että lasten kanssa ajavat kuljettajat välttävät riskejä liikenteessä. Onnettomuuksissa ei yleensä ollutkaan ylinopeutta mukana.

Maasalon mukaan mikään aiempi tutkimus ei kuitenkaan ole tarkastellut kolaritilaston kautta erityisesti vauvojen kanssa ajavien liikenneonnettomuusriskiä.

Uuden tutkimuksen keskeinen havainto on se, että varovaisuudesta huolimatta kuljettajat saattavat altistua riskeille, jos lapsi vie tarkkaavaisuuden liikennetilanteesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vain naiskuljettajia, sillä yksin vauvan kanssa ajavia mieskuljettajia oli aineistossa hyvin vähän. On kuitenkin todennäköistä, että tulokset eivät kosketa vain naisia.

– Miehiä oli hyvin vähän liikkeellä yksin vauvan kanssa, mutta ei ole mitään syytä olettaa, etteikö vauvan itku häiritsisi myös miehiä. Usein perheillä taitaa olla tapana liikkua niin, että isä ajaa autoa, ja äiti on vauvan kanssa kyydissä, Maasalo sanoo.

Hyvä turvaistuin ei yksin takaa turvallisuutta

Maasalo huomauttaa, että tutkimuksen perusteella kannattaa harkita, lähteekö vauvan kanssa väsyneenä yksin rattiin, sillä vauvan itku voi haitata liikenteeseen keskittymistä.

– Aiemmin keskustelu on painottunut lähinnä turvaistuimen valintaan, mutta tähänkin asiaan kannattaisi kiinnittää huomiota, että voitaisiin välttää kolareita. On selvästi turvallisempaa, jos mukana on toinen aikuismatkustaja. Yksin ajamista vauvan kanssa kannattaa välttää, jos se tuntuu vaikealta, Maasalo sanoo.