Useiden lasten törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä Tampereella epäilty mielentilatutkimukseen

Miestä epäillään seitsemästä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Pirkanmaan käräjäoikeus jatkaa käsittelyä mielentilatutkimuksen jälkeen.

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö
Tampereen oikeustalo
Antti Eintola / Yle

Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi perjantaina seitsemästä lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäillyn keski-ikäisen miehen mielentilatutkimukseen, jossa arvioidaan hänen syyntakeisuuttaan.

Hyväksikäyttötapaukset ovat sattuneet aikavälillä 1.10.2016 – 6.5.2017 ja tekopaikkana on Tampere. Syytteen mukaan erilaiset seksuaaliset teot ovat kohdistuneet yhdeksään 6-8 -vuotiaaseen lapseen.

40-vuotias syytetty on myöntänyt osan teoista.

Syyttäjä on vaatinut vastaajan tuomitsemista vähintään seitsemän vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen.

Välituomion mukaan vastaajan on katsottu pääosin menetelleen syytteissä kuvatuin rangaistavaksi säädetyin tavoin. Käräjäoikeus ottaa lopullisessa tuomiossaan kantaa muun muassa siihen, onko vastaajan menettelyssä kysymys oraalisista sukupuoliyhteyksistä sekä siihen, mihin rikoksiin vastaaja on mahdollisesti syyllistynyt.