1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutiset viittomakielellä

Kehitysvammaliitto: Tieto tulkkauspalveluiden muutoksista ei tavoittanut puhevammaisia

Kehitysvammaliiton mukaan Kelan tulkkauspalvelun muutokset vaikuttavat suuresti niiden puhevammaisten ihmisten elämään, joiden tulkki vaihtuu kilpailutuksen seurauksena.

Kehitysvammaliitto on huolissaan Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden kilpailutuksen vaikutuksista puhevammaisiin tulkinkäyttäjiin. Erityisesti se haittaa niitä puhevammaisia, joiden käyttämä tulkki tai tulkit vaihtuvat kilpailutuksen seurauksena. Järjestön mukaan perehtyminen puhevammaisen ihmisen kommunikointitapaan voi kestää pitkään eikä luottamusta synny aina hetkessä.

Pahimmassa tapauksessa kilpailuttaminen voi liiton mukaan johtaa siihen, että puhevammainen lakkaa käyttämästä tulkkasupalvelua, mikä taas voi johtaa sosiaaliseen yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen yhteiskunnasta.

Tieto muutoksista ei ole tavoittanut puhevammaisia

Kehitysvammaliiton mukaan Kelan on jättänyt puhevammaiset kokonaan tulkkauspalvelun muutoksista tiedottamisen ulkopuolelle. Kielellisistä vaikeuksista kärsivien puhevammaisten on vaikea hankkia tietoa Kelan verkkosivuilta eivätkä he hyödy myöskään viittomakielisistä tiedotteista. Liiton mukaan paras tapa tiedottaa palvelusta on postissa lähetettävä selkokielinen kirje, jonka lukemiseen puhevammainen henkilö saa apua tulkilta tai läheiseltä.

Kehitysvammaliitto kiinnittää muiden tulkikäyttäjien etujärjestöjen tapaan huomiota tulkkien riittävyyteen. Vaikka puhevammaisten tulkkien on pysynyt samana, on tulkinkäyttäjien määrä kasvanut sadoilla. Liiton mukaan tämä herättää huolta tulkkien saatavuudesta.